Spacerownik

Śladami bielskiej „Solidarności”

Staraniem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” wydany został „Spacerownik Bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 w Bielsku-Białej” autorstwa Artura Kasprzykowskiego. Jest to swoisty przewodnik po miejscach związanych z historią NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej, po miejscach ważnych w najnowszej historii miasta i regionu.

– Publikacja ta jest adresowana zarówno do młodzieży szkolnej, uczestniczącej w konkursach historycznych, grach ulicznych i prelekcjach, jak również do osób dorosłych, w tym także uczestników zmagań o wolną Polskę, działaczy opozycji antykomunistycznej – mówi Bogdan Szozda, prezes Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

Spacerownik

„Spacerownik” w przystępny sposób opisuje burzliwe dzieje „Solidarności” w Bielsku-Białej i Regionie Podbeskidzie w latach 1980-1990, prowadząc czytelników ulicami miasta i wskazując miejsca związane z tą historią – m.in. zakłady, których załogi uczestniczyły w strajkach w sierpniu 1980 r., kolejne siedziby regionalnych władz „Solidarności“, miejsca związkowych demonstracji, punkty pomocy represjonowanym, kościoły wspierające zdelegalizowaną „Solidarność”, a także współczesne upamiętnienia tamtych dziejów. Łącznie wybranych zostało ponad 30 takich punktów na terenie miasta. W opracowaniu obok przedstawienia solidarnościowej historii kolejnych punktów na mapie miasta zaprezentowane są fotografie, związane z tymi miejscami – zarówno archiwalne, jak również współczesne.

Na lokalnym rynku wydawniczym nie było dotąd podobnego opracowania. – Ufamy, że wypełni ono istniejącą lukę, pomoże upowszechnić wiedzę o naszej przeszłości w tym też tej geograficznie najbliższej, regionalnej i przyczyni się do rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz lokalnego patriotyzmu – podkreśla Bogdan Szozda.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Materiał ZR NSZZ Solidarność Podbeskidzia

 

Ze wstępu Artura Kasprzykowskiego:

Historię piszą ludzie. Piszą ją w określonym otoczeniu, w konkretnych miejscach. Właśnie takie miejsca na terenie Bielska-Białej, ściśle związane z historią „Solidarności” i zmaganiami o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny w ostatniej dekadzie komunizmu, chcemy pokazać podczas naszego spaceru po mieście. Chcemy opowiedzieć historię tych miejsc i równocześnie opowiedzieć historię „Solidarności” poprzez pokazanie i przypomnienie tych miejsc, poprzez wpisanie historii w konkretny krajobraz, znany nam wszystkim (…). Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja pomoże upowszechnić wspaniałą, choć także i dramatyczną historię podbeskidzkiej „Solidarności”, którą nie tak dawno współtworzyliśmy na terenie naszego miasta.

 

 

Spotkanie promujące „Spacerownik Bielski” odbędzie się 26 października 2020 roku o godz. 17.00 w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Z kolei na początku listopada zorganizowany zostanie spacer śladem „Solidarności” na ulicach Bielska-Białej.