Jubileusz strażaków z Bestwinki zorganizowano wspólnie z tegorocznym Gminnym Dniem Strażaka.

Święto rozpoczął przemarsz ulicami Bestwinki do kościoła parafialnego, a po liturgii pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie i poczty sztandarowe udał się pod strażnicę. Część oficjalna zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, pożarniczych oraz mieszkańców Bestwinki.

Uchwałą Kapituły Krzyża Rycerskiego Świętego Floriana „Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia” udekorowany został druh Mateusz Kubik, zaś złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Krzysztof Pucka, Aleksander Ślosarczyk, Edward Czyżowski. Medal srebrny otrzymali: Przemysław Szczepaniak, Jarosław Walecki, Tomasz Nycz, zaś brązowy Mateusz Kubik i Grzegorz Lach.

OSP Bestwinka to obecnie 82 członków, w tym 17 kobiet, 23 druhów wspierających i 4 honorowych. Rozwija się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca 20 młodych pasjonatów pożarnictwa. Do zasłużonych druhów z wieloletnim stażem zalicza się honorowy prezes, a także kronikarz Józef Distel. (SL)