Z inicjatywy Śląskiego Kuratorium Oświaty w szkołach województwa śląskiego – zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych – realizowany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.

Adresowany do uczniów i nauczycieli ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Partnerami projektu są m.in. Instytut Pamięci Narodowej i „Solidarność” – także z Regionu Podbeskidzie.

W ramach tego projektu w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku realizowane będą m.in. następujące zadania:

- pokaz w szkołach filmu „Nie zabierajcie mamy”,

- spotkania ze świadkami wydarzeń sprzed czterdziestu laty,

- cykl wykładów dla nauczycieli „Odkrywamy historię »Solidarności«”,

- budowanie szkolnych kącików patriotyczno-historycznych „40 lat po stanie wojennym”,

- konkurs literacki „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”,

- konkurs plastyczno-literacki „Tropiciele historii – poszukiwanie ludzi »Solidarności«”,

- opracowanie i udostępnienie wirtualnego spaceru po miejscach tematycznie związanych z wydarzeniami z okresu stanu wojennego,

- prezentacja mobilnej wystawy „13 grudnia 1981 – Pamiętamy”,

- spotkania międzypokoleniowe z udziałem świadków wydarzeń, osób represjonowanych i młodzieży.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do zapoznania się z tą cenną inicjatywą oraz włączenie się w jej realizację na terenie swojej szkoły. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej pamiec81.pl.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia