Na obszarze gminy Wilkowice kanalizacja sanitarna budowana jest od niemal 40 lat. Zdecydowanie jednak największy rozmach miały prace przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat. Z wybudowanych w tym okresie ok. 90 kilometrów sieci aż 84,6 km to następstwo największego w historii gminy projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, który dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

W listopadzie wykonany został ostatni wielki krok na drodze do zakończenia szeroko zakrojonej inwestycji. Mowa o oddaniu do użytkowania pompowni ścieków „Huciska” przy ul. Galicyjskiej w Wilkowicach, co też poprzedziły wcześniejsze testy związane ze sprawdzeniem wszelkich parametrów odnośnie bieżącego funkcjonowania. W ślad za tym do mieszkańców w tej części gminy, wysłano łącznie 250 pakietów informacji o możliwości przyłączenia się do kanalizacji. Tylko w minionych pięciu latach do sieci zbiorczej podłączyło się 1325 gospodarstw domowych, z czego 1296 w ramach wspomnianego już projektu.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej zakończyły się niezbędne procedury odbioru pompowni ścieków „Łubinowa” przy ul. Chabrowej w Wilkowicach. Obie pompownie są w pełni nowoczesne i funkcjonalne, ich praca jest na bieżąco monitorowana w systemie całodobowym, poprzez sygnały telemetryczne wysyłane z obszaru pompowni do dyspozytorni Aqua S.A. przy oczyszczalni w Komorowicach, gdzie trafiają wszystkie ścieki z podłączonych budynków na terenie gminy.

Ostatni element wielkiego projektu to kolejne dodatkowe zadanie (nr 15), o którego „uruchomienie” Gmina z pozytywnym skutkiem ubiegała się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje ono budowę sieci w rejonie ul. Szczyrkowskiej w Bystrej (okolice Centrum Ogrodniczego „Berberys”) oraz skrzyżowania ul. Wrzosowej i Skośnej w Mesznej. Łączna długość kanalizacji, jaka zostanie wykonana w ramach niniejszego zadania, to 420 metrów, co umożliwi podłączenie kolejnych siedmiu budynków. Termin zakończenia prac, które ruszyły tuż po wyłonieniu wykonawcy, przewidziano w tym przypadku na pierwszy kwartał 2023 roku.

Powyżej wspomniane okoliczności sprawiają, że efekt rzeczowy projektu, na który składa się przede wszystkim całkowita długość zabudowy sieci, ale również pompownie oraz odtworzenia dróg, został wykonany niemal w 100 procentach. Dla pełnej realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych i uzyskania tzw. efektu ekologicznego wymagane jest podłączenie się odpowiedniej liczby mieszkańców. Tylko wtedy w myśl założeń projektu zakończy się on pełnym sukcesem z korzyścią dla całej społeczności gminy Wilkowice. Dodać należy, że w ramach podpisanej umowy Gmina zobowiązała się do przyłączenia do sieci 1695 budynków, co na ten moment zostało osiągnięte w 75 proc.

Już po zakończeniu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” Gmina Wilkowice będzie mogła poszczycić się imponującą długością 151 km sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie. (MA)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Budowa kanalizacji, zwłaszcza na taką skalę, jak ma to miejsce w przypadku naszej Gminy, to najtrudniejsze z zadań, jakiego może podjąć się samorząd. Także dlatego, że dla samych mieszkańców to spore uciążliwości na etapie inwestycji, a więc masa błota, brudu, kurzu, hałasu i innych niedogodności. Tym bardziej cieszę się, że to już za nami, a wybudowanie dziesiątek kilometrów sieci kanalizacyjnej będzie przez długie lata służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy Wilkowice jako dobro wspólne.

Przepisy, które weszły w życie w sierpniu tego roku nakładają na Gminę szereg nowych obowiązków w kwestii kontroli gospodarki wodno-ściekowej oraz precyzują sankcje i kary z tym związane. Można zatem powiedzieć, że „uciekliśmy spod topora” w ostatniej chwili. Jednocześnie trzeba jasno podkreślić, że budowa kanalizacji nie jest inwestycją spektakularną, bo jej główne efekty leżą pod ziemią i nie są dostrzegalne. Często natomiast nie pamiętamy o wszystkich skomplikowanych działaniach związanych z realizacją zadania, a nad poprawą komfortu w naszym codziennym funkcjonowaniu przechodzimy zwyczajnie do porządku dziennego.

 

Fakty

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 84,36 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – marzec 2023 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

Foto: Marcin Nikiel. Przy ulicy Skośnej w Mesznej prowadzone są obecnie jeszcze prace w ramach dodatkowego Zadania nr 15.