Gmina Wilamowice oraz czeskie miasto Dolní Benešov kontynuują owocną współpracę partnerską. Jej 20-lecie świętowano podczas październikowych uroczystości.

Już w poprzednim roku postanowiono uczcić okazały jubileusz, nie było to jednak możliwe wobec pandemicznych ograniczeń. Realizacja projektu nie została jednak zaniechana. W październiku tego roku przeprowadzono w Dolním Benešovie, a następnie w Wilamowicach spotkania poświęcone polsko-czeskiej współpracy. Udział w nich wzięły władze samorządowe i przedstawiciele miast partnerskich, instytucji kultury, grup artystycznych, orkiestr dętych i oświaty, organizacje zrzeszające kobiety, seniorów i strażaków. Osoby te w znacznej mierze na przestrzeni minionego okresu budowały i rozwijały współpracę w tych dziedzinach, w których w swoim środowisku pracowały i udzielały się społecznie.

W pierwszej połowie października uczestnicy projektu po polskiej stronie udali się do Dolnégo Benešova, gdzie zapewniono im ciekawy program turystyczny pobytu, obejmujący m.in. zwiedzanie pięknego zamku Hradec nad Moravicí. Delegacja wzięła również udział w promocji albumu poświęconego 20-letniej współpracy polsko-czeskiej oraz otwarciu wystawy fotograficznej z okazji jubileuszu miast partnerskich.

Następnie wszyscy razem spotkali się w sali domu kultury, gdzie podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy miast partnerskich. Bal rozpoczął zespół muzyczny „Retrospekcja” z gminy Wilamowice z koncertem piosenek z repertuaru Anny Jantar, a później do wspólnej zabawy przygrywali muzycy z grupy „Dol Band”.

Dwa tygodnie później do Wilamowic zawitali z kolei goście z Czech. Grupa z Dolnégo Benešova udała się do Żywca, gdzie zwiedziła Muzeum Browaru. Odbyła się również konferencja poświęcona dotychczasowym wspólnym działaniom, której towarzyszyła promocja polsko-czeskiego kalendarza. Otrzymał go każdy uczestnik wraz z drobnymi upominkami, na których upamiętnione zostały wydarzenia z udziałem przedstawicieli obu miast partnerskich. W przygotowanej na tę okoliczność prezentacji multimedialnej zebrano szereg archiwalnych fotografii zawierających wspólne inicjatywy z minionego 20-lecia. Nie zabrakło podziękowań przekazanych przez burmistrza Mariana Trelę władzom miasta Dolní Benešov ze starostą Martinem Štefkiem na czele. Jubileuszowy bal wieńczący międzynarodowe spotkanie otworzył koncert czeskiej grupy „Boso Bos”, a po niej zaprezentował się kolejny zespół artystyczny z terenu gminy Wilamowice.

Przypomnieć warto, że początki współpracy miast Wilamowice i Dolní Benešov datuje się na rok 1999, gdy zostało podpisane porozumienie przez burmistrza Mariana Trelę i ówczesnego starostę Josefa Zavadsky'ego. Istotna w nawiązaniu kontaktu była rola profesora Antoniego Barciaka, kierownika badań nad nową „Monografią Gminy Wilamowice”, który wspólnie ze swoim przyjacielem z Czech zainicjował pierwsze spotkanie z udziałem gminnej delegacji z Wilamowic.

Mikroprojekt pod nazwą „20 lat razem” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Wnioskodawcą projektu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach. (MA)

 

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Pod koniec lat 90. bardzo intensywnie rozwinęła się współpraca miast należących do pogranicza polsko-czeskiego czy też polsko-słowackiego. Wiele gmin, a Wilamowice nie pozostały w tym względzie z tyłu, nawiązało cenne międzynarodowe kontakty partnerskie.

Przez lata dbaliśmy o to, aby nie była to współpraca tylko czysto formalna, ale rzeczywista i przejawiająca się konkretnymi działaniami. Stąd wspólne spotkania i wyjazdy do zaprzyjaźnionych gmin, liczne projekty w dziedzinie kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, a co za tym idzie cała masa wartościowych doświadczeń na różnych płaszczyznach.

Z ogromną satysfakcją i dumą świętowaliśmy więc nie tak dawno wspólnie z miastem Dolní Benešov, wyrażając przy tym nadzieję i wolę rozwoju naszych stosunków. Podobnie zresztą rzecz ma się z innymi partnerami gminy Wilamowice, bo w trudnym okresie pandemii jeszcze bardziej doceniamy możliwość utrzymania tych kontaktów.

 

Zdjęcia: MGOK Wilamowice. Burmistrz Wilamowic Marian Trela podczas uroczystości jubileuszowych dziękował staroście miasta Dolní Benešov Martinowi Štefkowi za owocną współpracę obu samorządów.