W dniu 3 maja 1981 roku, w nieuznawane przez komunistów święto Konstytucji 3 Maja, w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”. Warto choć pokrótce przypomnieć to niezwykłe wydarzenie.

Sztandar Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, zaprojektowany przez bielskiego artystę plastyka Jacka Grabowskiego, wyhaftowały siostry karmelitanki spod Nowego Sącza. Jego fundatorem był ks. Emil Mroczek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Uroczystość poświęcenia, w której wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, została zorganizowana na placu przy kościele-baraku koło dworca PKS – dziś w tym miejscu stoi nowa świątynia, wybudowana w latach 80. XX w.

Polowej mszy świętej przewodniczył ks. Józef Sanak, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Białej, w asyście fundatora sztandaru, ks. Emila Mroczka (widoczny przy mikrofonie na zdjęciu), a także proboszczów z innych parafii Bielska-Białej. Na wspomnianym zdjęciu widać poczet sztandarowy, w którym znaleźli się (na zdjęciu od lewej) Kazimierz Szmigiel z FSM-u, Marek Wojtas z Befamy (z tyłu) i Wiesław Wróbel z Befy. Za kilka miesięcy, po wprowadzeniu stanu wojennego, wszyscy trzej zostaną uwięzieni, a potem zmuszeni do emigracji.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia