Czasem wzmożonej aktywności w sprawach dotyczących regionu Podbeskidzia była dla posłanki Mirosławy Nykiel pierwsza połowa roku.
W Sejmie obecnej kadencji posłanka Mirosława Nykiel działa m.in. jako wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkini Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W minionym półroczu składała liczne interpelacje i zapytania dotyczące wielu kluczowych kwestii dla regionu oraz w skali ogólnopolskiej, m.in. wyprawki dla uczniów, niekorzystnych zmian w Kodeksie Pracy dla kobiet w ciąży, protestujących rodziców osób niepełnosprawnych, elektronicznego systemu meldunkowego, odbierania ulgi podatkowej samotnym rodzicom, czy problemów w bielskim Pogotowiu Ratunkowym.
Oprócz intensywnej pracy w komisjach sejmowych 16 razy zabierała głos na forum Sejmu. – Zajmowałam się przede wszystkim projektami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Miałam też wpływ na procedowanie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw – mówi posłanka Platformy Obywatelskiej.
W bielskim biurze poselskim odbyła ponad 40 spotkań z mieszkańcami, ich następstwem było przeszło 20 zapytań i 57 interpelacji w dużej mierze złożonych w sprawach z regionalnym kontekstem do ministerstw i innych organów władzy. Posłanka przeprowadziła ponadto kilkanaście interwencji, w tym w sprawie problemów z karetkami pogotowia, remontu dróg wojewódzkich, czy odwołania Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Na ten rok przypada VIII edycja Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, odbywającego się pod honorowym patronatem posłanki, z finałową galą zaplanowaną na 29 września. W ramach Kongresu w maju bielski historyk Jacek Kachel przybliżył historię śpiewaczki Selmy Kurz, z kolei w czerwcu przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące zdrowia i urody we współpracy z Lucyną Grabowską i jej agencją modelek.
– Mam ogromną przyjemność znaczną część mojej działalności poświęcać wsparciu kobiet. Realizuje się ono poprzez inspirujące aktywności, które podejmują wątki kobiecości i roli pań w nowoczesnym społeczeństwie. W tym roku towarzyszy nam wiele mówiące hasło „Przyszłość nasza w rękach naszych”, które – nie mam co do tego wątpliwości – wyzwoli olbrzymie pokłady energii wśród wszystkich osób w różny sposób zaangażowanych w nasz Kongres – mówi posłanka Platformy Obywatelskiej, która wzięła również udział w Gminie Żydowskiej w akcji charytatywnej na rzecz Salwatoriańskiego Hospicjum im. Jana Pawła II, odnoszącej się jeszcze do poprzedniej edycji Kongresu.
W Bielsku-Białej i regionie swoją prężną działalność kontynuuje Klub Obywatelski. Na zaproszenie posłanki stolicę Podbeskidzia odwiedził w czerwcu były prezydent Bronisław Komorowski, który przy tej okazji wygłosił prelekcję dotyczącą zagrożeń współczesnej demokracji. Odpowiadał również na pytania, zadawane m.in. przez liczną reprezentację osób młodych, delegatów Młodzieżowej Rady Miasta, czy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. – Młodzież aktywnie interesuje się sprawami publicznymi. I jest to świetna wiadomość, bo przecież to młodzi ludzie w niedalekiej przyszłości będą odpowiedzialni za losy naszego państwa – wyjaśnia Mirosława Nykiel. Jeszcze wcześniej, w lutym, z zaproszenia posłanki skorzystał były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek, podejmując podczas spotkania w Czechowicach-Dziedzicach tematykę roli Polski w Unii Europejskiej.
Z inicjatywy posłanki PO kontynuowany jest w Bielsku-Białej, tym razem w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej, cykl debat oksfordzkich, które doskonale sprawdziły się już w poprzednich latach. Patronat honorowy objął w tym roku prof. Jerzy Buzek. – Cieszy to, że bielska młodzież może zgłębiać przydatne tajniki sztuki przemawiania, budowania argumentów oraz formułowania wypowiedzi, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę i świadomość w różnych kwestiach – podkreśla posłanka Nykiel.
Aktywnie włączyła się również w realizowany przez Platformę Obywatelską w całym kraju program „Polska Seniora”. W maju wraz z posłankami Krystyną Sibińską oraz Agnieszką Kołacz-Leszczyńską przedstawiła ogólne założenia tej inicjatywy. – Seniorzy mieli okazję przedstawić swoją opinię oraz opowiedzieć o tym, czym zajmują się i w jaki sposób uczestniczą w życiu środowiska lokalnego. Wysoka frekwencja na spotkaniu wykazała, jak ważnym aspektem jest lepsze zrozumienie potrzeb osób starszych – mówi Mirosława Nykiel.

(R)