Rozpoczęcie funkcjonowania biura poselskiego w Bielsku-Białej było jednym z priorytetowych założeń pierwszych tygodni działalności Przemysława Drabka jako posła na Sejm.
Już w grudniu w bielskim biurze poselskim przy ulicy Mostowej 1 pojawili się pierwsi goście. – Po objęciu mandatu szybko pojawiło się naprawdę sporo obowiązków parlamentarzysty, jednak spraw dotyczących miasta Bielska-Białej i regionu nie odłożyłem na później, często będąc na miejscu – mówi poseł Przemysław Drabek.
Jeszcze w ub.roku dla uczniów ze szkoły podstawowej w Komorowicach Śląskich zorganizował wyjazd licznej, około 50-osobowej grupy do Sejmu. Poseł oprowadził młodzież po sejmowym gmachu i zapoznał z charakterem pracy poselskiej. – Do tego rodzaju inicjatyw jestem przychylnie nastawiony. Zawsze twierdziłem, że każdy młody człowiek przynajmniej raz w życiu powinien odwiedzić to szczególne miejsce, w którym zapadają ważne decyzje dla przyszłości kraju – zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jako poseł przynależy do kilku zespołów parlamentarnych, m.in. dotyczącego strażaków. Ta aktywność wpisuje się doskonale we wcześniejsze działania Przemysława Drabka jako radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, także wiceprzewodniczącego tego gremium. – Strażacy ochotnicy w naszych społecznościach lokalnych spełniają wyjątkową rolę. Bez ich zaangażowania i ofiarności wiele osób nie otrzymałoby niezbędnego wsparcia, często przecież przyczyniającego się do ratowania życia – podkreśla Drabek.
Jak dodaje, w codzienne funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zwłaszcza na terenie Bielska-Białej, zamierza w dalszym ciągu się angażować. Gdy tylko czas na to pozwala, uczestniczy w odbywających się już w nowym roku zebraniach sprawozdawczych w poszczególnych dzielnicach miasta. – To świetna sposobność, żeby ze strażakami porozmawiać i zarazem wsłuchać się w ich potrzeby – kontynuuje bielski poseł.
W nowej dla siebie roli gościa parlamentarzysta Przemysław Drabek obecny jest na sesjach Rady Miejskiej, również dzięki temu pozostaje na bieżąco ze sprawami lokalnymi. – Uważam to za swój obowiązek, bo wielu bielszczan oddało na mnie głos i liczy na moją pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji na miejscu – przyznaje poseł. – Uczestniczyłem w niedawnej sesji i wyraziłem zaniepokojenie rezygnacją spółki Therma z dużego dofinansowania na rozwój sieci ciepłowniczych. Zresztą nie jest to jedyny problem, który wiąże się z ochroną środowiska i ekologią. Brakuje mi w działaniach bielskiego samorządu kompleksowego podejścia do istotnych dziś tematów, co zapewniłoby realne i wymierne efekty dla rozwoju miasta – dopowiada były radny.Drabek strazacy
Podobnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, Przemysław Drabek zorganizował w Porąbce kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Z licznymi delegacjami i przedstawicielami władz państwowych oraz samorządowych złożył tu kwiaty pod tablicą poświęconą powstańcom. Z kolei w wykładzie historycznym i dyskusjach podejmujących wątek dziejów naszej Ojczyzny brał udział w Kozach.
Najbliższe tygodnie zapowiadają się równie intensywnie. To z powodu napiętego grafika spotkań z mieszkańcami Bielska i regionu, ale też choćby z racji rozpoczętej już kampanii prezydenckiej. – W moim biurze poselskim odebrać można listy do zbierania podpisów, a jednocześnie zgłosić chęć udziału w innych przedsięwzięciach wpisujących się w kampanię Prezydenta Andrzeja Dudy. Gorąco do tego zachęcam – wyjaśnia Drabek.
Aktywność sejmowa to m.in. prace w różnego rodzaju komisjach i podkomisjach. Poseł Drabek szczególnie zamierza angażować się w sprawy łączności z Polakami za granicą, czy dotyczące kultury, sportu i turystyki.

(R)