Kwotę 200 tys. zł otrzymała Gmina Jaworze na realizację zadania inwestycyjnego w obszarze turystyki. Będzie nim remont obiektu scenicznego amfiteatru.

Wójt Radosław Ostałkiewicz odebrał w środę 17 lutego czek z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego. To w następstwie uruchomienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w celu złagodzenia ekonomicznych skutków pandemii, specjalnego programu wsparcia pod nazwą „Śląski Pakiet dla Turystyki”.

Również Gmina Jaworze podjęła działania wychodzące naprzeciw przedsiębiorcom branży turystycznej i okołoturystycznej, funkcjonującym na rynku lokalnym. Podczas lutowej sesji Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w dobie koronawirusa. Dotacje dla gmin to zatem swego rodzaju pomoc finansowa, mająca stanowić element rekompensaty za utracone dochody budżetowe.

Środki w wysokości 200 tys. zł, które zostały przyznane Gminie Jaworze przeznaczone będą w całości na remont amfiteatru. Inwestycja ta obejmie m.in. modernizację pomieszczeń kulis i garderoby, w tym kompleksowe dostosowanie istniejącego zaplecza przeznaczonego dla artystów, remont sceny głównej amfiteatru, w tym wymianę posadzki sceny wraz z jej odpowiednim odwodnieniem, zmianę układu komunikacyjnego oraz dostępu do sceny, co zapewni możliwość bezkolizyjnego poruszania się po niej, a także remont instalacji elektrycznej jako dostosowanie do aktualnych wymogów poprzez wymianę rozdzielni, oświetlenia i gniazd wtykowych.

Realizacja inwestycji nastąpi jeszcze w tym roku, z nieprzekraczalnym terminem wykonania na koniec listopada. – Chcielibyśmy, aby prace w amfiteatrze ruszyły w maju. Będą one na tyle szeroko zakrojone, że część środków poza tymi nam przyznanymi będziemy musieli wyłożyć z gminnego budżetu – mówi wójt Jaworza. – To zresztą tak naprawdę kolejny etap przebudowy. W planach mamy następne prace związane ze zmianą konstrukcji na bardziej funkcjonalną, jak również zadaszenie pozostałych sektorów widowni – wyjaśnia Radosław Ostałkiewicz. (MA)