Władze powiatu chcą poznać opinie mieszkańcy o działalności starostwa i pracy urzędu. Pytają też o oczekiwania ludzi i rady, co poprawić.

Anonimową ankietę Powiat Bielski skierował do osób, które korzystały ostatnio z usług bielskiego starostwa. Zawiera ona tylko kilka pytań. – Czekamy m.in. na opinie dotyczące rozwiązań wprowadzonych w obsłudze mieszkańców w urzędzie z powodu pandemii Covid-19 – mówi Iwona Jeżewska, odpowiedzialna za zarządzanie jakością i bezpieczeństwo informacji w bielskim starostwie.

Oprócz pytań o ewentualne trudności podczas załatwiania sprawy, dostępność druków i formularzy czy o pracę urzędnika, który nas obsługiwał, są również pytania otwarte. Można podzielić się więc swoimi spostrzeżeniami, a także radami dotyczącymi obsługi.

Ankieta została udostępniona na stronie internetowej powiatu, w zakładce „Obsługa mieszkańców/Ankiety”. Ale można także zeskanować telefonem kod QR, dostępny w periodyku wydawanym przez urząd, a więc w „Moim Powiecie”. W formie papierowej ankietę można otrzymać w siedzibie starostwa w miejscach najliczniej odwiedzanych przez mieszkańców – w pobliżu wydziału komunikacji i transportu czy wydziału geodezyjno-kartograficznego. Wypełnione druki wrzucamy do urny przy portierni oraz w punkcie, w którym umawiane są terminy spotkań w poszczególnych wydziałach.

Na wypełnione ankiety, aby podsumować tę część akcji, Starostwo Powiatowe czeka do końca stycznia. Ale na stronie internetowej powiatu będzie ona nadal dostępna, więc będzie można ocenić działanie starostwa przez cały rok.

Bielskie starostwo sprawdza poziom satysfakcji mieszkańców ze swojej pracy od 15 lat. W efekcie tych badań m.in. przybyło miejsc parkingowych przy urzędzie. (MF)