Placówki medyczne podlegające Powiatowi Bielskiemu przeprowadzają anonimowe ankiety. Odpowiedzi mają posłużyć do poprawy przyjmowania pacjentów.

Ankiety są anonimowe, a ich wypełnienie zajmuje ok. 5 minut. Powiat Bielski prosi pacjentów o wystawienie oceny swoim jednostkom medycznym: Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej, Bielskiemu Centrum Psychiatrii – Olszówka oraz Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu wraz z jego filiami. To prośba do mieszkańców, którzy mieli kontakt z tymi placówkami. Ich opinie pomogą poprawić działalność tych instytucji, choćby w kontekście ewentualnej czwartej fali pandemii koronawirusa. Wśród pytań są kwestie związane z warunkami pobytu, personelem medycznym, działaniem izby przyjęć, a w pogotowiu także z pracą zespołów karetek.

Ankiety, dotyczące konkretnej placówki, są dostępne poprzez strony internetowe bielskiego Starostwa Powiatowego w zakładce: obsługa mieszkańców/ankiety/zdrowie. Oprócz pytań zamkniętych zostawiono również miejsce, w którym można wyrazić w pełni swoją opinię, np. o działalności placówki w okresie pandemii.

– Epidemia jak dotychczas była najtrudniejszą próbą dla systemu ochrony zdrowia. Wymusiła na placówkach szybkie wprowadzenie wielu zmian w organizacji usług. Opinia mieszkańców będzie więc dla nas istotna podczas oceny, czy placówki sprostały wyzwaniu, w jakim zakresie oraz co należy poprawić, gdyby ten trudny czas powrócił – mówi Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia w bielskim starostwie.

Swoje zdanie można wyrazić także w tradycyjnej formie, a więc wypełniając ankietę papierową, dostępną w poszczególnych placówkach. Uwagi, zarówno te negatywne, jak i pozytywne, przekazane zostaną dyrektorom szpitali i pogotowia. (MF)