W tym roku Gmina Wilamowice wyda na remonty i poprawę stanu swoich dróg ponad pół miliona złotych. Nakładki asfaltowe zyskają drogi, które do tej pory były jedynie utwardzone.

Mimo że zima nie była ostra, to jednak częste wahania temperatury poniżej i powyżej zera doprowadziły do licznych uszkodzeń asfaltu. Jak wyjaśnia burmistrz Marian Trela, właśnie usuwanie tego rodzaju uszkodzeń przeprowadzono w pierwszej kolejności. – Zależało nam, aby nie dopuścić do poszerzania się uszkodzeń, a też dziury znacznie utrudniały przejazd mieszkańcom – mówi burmistrz.

Lista remontów cząstkowych dróg została sporządzona na podstawie zgłoszeń sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla w Wilamowicach, najczęściej jako odpowiedź na uwagi samych mieszkańców. Po objeździe i naocznej ocenie stanu uszkodzeń drogi zostały zakwalifikowane do remontów. – Staramy się na bieżąco przekazywać wykonawcy kolejne fragmenty dróg, które zostały uszkodzone, aby uzupełnić ubytki w nawierzchni asfaltowej – mówi wiceburmistrz Stanisław Gawlik. Zakończono również prace porządkowe związane z oczyszczaniem jezdni, chodników oraz studzienek burzowych. Łącznie oczyszczono 53 tys. mkw. chodników i parkingów, a także 275 studzienek burzowych.

W tym roku także w wielu miejscach na drogach o tzw. nawierzchniach nieulepszonych, a więc gruntowych i dojazdowych do nieruchomości, wykonane zostaną prace, aby poprawić ich przejezdność. Położony zostanie destrukt (kora asfaltowa).

Prace mają potrwać do końca lipca, podobnie jak przewidziane na ten rok remonty odwodnień w pasach drogowych. Pod tym względem Gmina otrzymuje jednak tak wiele zgłoszeń, że nie jest w stanie wszystkich wykonać od razu, dlatego poprawę odwodnień prowadzi według kolejności zgłoszeń.

Łącznie na te prace przy drogach lokalnych przeznaczono 550 tys. zł. W całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Wilamowice. To więcej, niż w latach ubiegłych, w tej sumie zaplanowano 150 tys. zł na położenie nakładem asfaltowych na tych drogach, gdzie do tej pory ich nie było. Stopniowo w każdej miejscowości gminy takich miejsc z nowymi nakładkami będzie przybywać. (Łu)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

W ostatnich latach wykładaliśmy spore sumy, aby wesprzeć Powiat Bielski w modernizacji ważnych dróg, przebiegających przez naszą gminę. W zdecydowanej większości główne ciągi komunikacyjne znacznie poprawiły swój stan techniczny, nośność, bezpieczeństwo dzięki chodnikom, komfort jazdy. Pozostało jeszcze kilka odcinków, ale nasi mieszkańcy już teraz łatwiej dojeżdżają do dużych ośrodków w sąsiedztwie – Bielska-Białej, Oświęcimia, Kęt czy Brzeszcz.

Dlatego większą uwagę będziemy teraz zwracać na poprawę stanu technicznego mniejszych dróg, dojazdu do całych osiedli czy posesji. Drogi lokalne, które do tej pory często były jedynie utwardzone i wyżwirowane, stopniowo zyskiwać będą nowe nawierzchnie bitumiczne. To poprawi całą infrastrukturę drogową naszej gminy.

 

Przybędzie lamp

Kilkadziesiąt nowych lamp ulicznych planuje zamontować w tym roku Gmina Wilamowice.

– Co roku staramy się montować nowe oświetlenie, najczęściej jako uzupełnienie istniejącego. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że na dobrze oświetlonych drogach po zmroku piesi są bardziej bezpieczni – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Zgodnie z projektem nowe oświetlenie stanie w Pisarzowicach przy ul. Sosnowej (8 punktów), Cmentarnej (2) i Wiśniowej (1), w Wilamowicach przy ul. 1 Maja (1), Ogrodniczej (2), w dwóch rejonach ul. Cmentarnej (po 2), Dankowicach przy ul. Kościelnej (2) i Św. Wojciecha (1), Hecznarowicach przy ul. Wodnej (2) i Krakowskiej (2), a także w Starej Wsi przy ul. Zaolzie (6).

Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania.