Nawet 4 mln zł będzie musiał dopłacić Powiat Bielski do utrzymania szkół w tym roku. Właśnie kończą się remonty i rozbudowy, które poprawiły warunki kształcenia.
Na sesji Rady Powiatu Bielskiego w czwartek 22 sierpnia starosta Andrzej Płonka przedstawił stan przygotowań placówek oświaty, podlegających Starostwu Powiatowemu, do nowego roku szkolnego.

Lepiej w klasach
Jak co roku okres wakacyjny szkoły przeznaczyły na naprawy, remonty i poprawę stanu technicznego budynków. I tak w czechowickim LO im. Marii Skłodowskiej-Curie wykonano remont 8 sal dydaktycznych za ponad 56 tys. zł. Z kolei w dużym kompleksie oświatowym przy ul. Traugutta 11 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie mieszczą się dwa zespoły szkół – Technicznych i Licealnych oraz „Silesia”, przeprowadzono montaż sufitu podwieszanego na sali konferencyjnej (ponad 20 tys. zł) oraz remont tej sali własnymi siłami (zakup materiałów – 22 735 zł). Najbardziej jednak kosztowną inwestycją – najbardziej też oczekiwaną – była trwająca jeszcze termomodernizacja budynków, która pochłonie blisko 3,5 mln zł. W czechowickim Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 przeprowadzono modernizację pomieszczeń przyziemi, kosztującą 277 tys. zł, a także zagospodarowanie terenu przy szkole, obejmujące plac zabaw i ogród sensoryczny (845 tys. zł).
Dużą inwestycją była budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach. Jej koszt wyniósł ponad 6,7 mln zł, z czego 4,25 mln zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tej placówce przeprowadzono również drobniejsze prace remontowe, których wartość przekroczyła łącznie 300 tys. zł. Remontem objęto również pozadydaktyczne budynki placówek oświatowych.

Dobry nabór

staszic 3
Prawdziwym wyzwaniem było przygotowanie szkół średnich Powiatu Bielskiego na przyjęcie w nadchodzącym roku szkolnym skumulowanych roczników po gimnazjach i klasach ósmych szkół podstawowych. Jak wyjaśnia Dorota Nikiel z Zarządu Powiatu Bielskiego, w każdej szkole średniej przygotowano klasy I ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe zgodnie z możliwościami. Zakładano, że dodatkowych klas będzie o pięć więcej, okazało się jednak, że przybędzie ich aż dziesięć. – Szkoły są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika, toteż bez większych problemów dodatkowe klasy zostały zorganizowane – mówi Dorota Nikiel.
Jaj zdaniem wyraźnie widać, że w szkołach przybyło uczniów. I tak w LO będzie teraz o 124 uczniów więcej (354) w 12 oddziałach (było 8), w ZSTiL – 115 uczniów (699) w 26 oddziałach (22), w Silesii – o 4 uczniów (184) w 6 oddziałach (również 6), a w SMS – 36 (100) w 6 oddziałach (4). W Zespole Szkół Specjalnych, który nabór przeprowadza na innych zasadach przybędzie 17 uczniów (będzie ich 156) w 26 oddziałach, tak jak przed rokiem. Łącznie powiatowe szkoły będą liczniejsze o 296 uczniów (1493) kształcących się w 76 oddziałach.

Kosztowne wydatki
Dorota Nikiel z Zarządu Powiatu Bielskiego zaznacza, że w dłuższej perspektywie tak duży nabór będzie korzystny dla szkół. W tym roku jednak oznacza pokaźne powiększenie niezapowiedzianych wydatków. Nikt nie był bowiem w stanie przewidzieć wysokości wzrostu wydatków związanych z kumulacją roczników. Do tego dochodzą obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli, o których wypłacające je samorządy nic wiążącego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego powiedzieć nie mogą. – Szczegółowo znamy wysokość podwyżek, jakie nauczycielom należy wypłacić, ale nie mamy informacji, kiedy i w jakiej wysokości otrzymamy je z budżetu Państwa – wyjaśnia.
Powiat Bielski do końca tego roku z powodu zwiększenia liczby uczniów o blisko 300 będzie musiał wydać dodatkowo 3,69 mln zł, zaś na podwyżki dla nauczycieli – też od września – przygotować 458,7 tys. zł. Łącznie z dokładaną z zaplanowaną w powiatowym budżecie na ten rok kwotą 3,7 mln zł dopłata do subwencji oświatowej wyniesie więc blisko 7,86 mln zł. A więc blisko połowę całej otrzymanej subwencji oświatowej, wynoszącej 14,2 mln zł. – To kosztowne, czekamy na działania ministerstwa – mówi Dorota Nikiel.

(Łu)


Andrzej Płonka,
starosta bielski:
Od wielu lat co roku wydajemy duże sumy, aby poprawić warunki nauczania w szkołach, którymi zarządzamy, a więc przede wszystkim w szkołach średnich. W tym roku oprócz poprawy stanu technicznego w placówkach zwróciliśmy szczególną uwagę na stworzenie warunków do przyjęcia podwójnego rocznika. Nabór jeszcze się nie skończył, ale mimo bardzo dużego zainteresowania naszymi placówkami, miejsca wystarczy dla każdego chętnego.
To cieszy, bo jeszcze kilka lat temu wydawało się, że te szkoły będą mieć olbrzymie problemy. Podejmowaliśmy nieraz trudne decyzje, m.in. przenosząc szkoły, ale jednocześnie poprawiając ich infrastrukturę dydaktyczną. Mam satysfakcję, że dzięki temu kolejne roczniki są zainteresowane nauką właśnie w tych szkołach.
Niestety, pozostaje poważny problem finansowania. Obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli przy jednoczesnym powiększeniu liczebności klas – i kadry nauczycielskiej – jak na razie nie mają pokrycia w przekazywanych z budżetu Państwa pieniądzach dla samorządów. Dla nas w powiecie bielskim oznacza to, że tylko w tym roku będziemy musieli dołożyć drugie tyle, co zaplanowaliśmy – a więc ponad 4 mln zł. Czekamy na informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i zastanawiamy się, czy nie będziemy zmuszeni do zaciągnięcia kredytu, aby opłacić bieżące wydatki powiatowej oświaty.

Szkoły Powiatu Bielskiego
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach
- Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach
- Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

sms 1

Placówki oświatowe
- Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach-Dziedzicach
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Filia w Bielsku-Białej
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hondrasik” w Szczyrku

Na sesji starosta Andrzej Płonka w towarzystwie przewodniczącego Jana Borowskiego oraz członków Zarządu Powiatu pogratulował dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Bogdanowi Szaremu jubileuszu 40-lecia pracy pedagogicznej i 20-lecia kierowania czechowicką placówką.

Szary