Rozstrzygnięte zostały przetargi na dwie duże inwestycje, które zrealizowane zostaną w najbliższych miesiącach.

Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach, które nastąpi już w maju, to inwestycja długo wyczekiwana. Obiekt sportowy posłuży zwłaszcza uczniom janowickiej placówki, którzy będą mogli w komfortowych warunkach uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. O ile tylko prace przebiegać będą zgodnie z planem, stanie się to faktem w połowie przyszłego roku. Nowy obiekt powstanie obok dotychczasowej sali gimnastycznej. W budynku o wymiarach 21x32 m znajdzie się również zaplecze z częścią szatniowo-sanitarną, a także przewiązka łącząca go ze szkołą.

Na budowę sali Gmina Bestwina pozyskała wcześniej dofinansowanie w wysokości 5 mln zł z rządowego programu w ramach Polskiego Ładu. Pozostałą kwotę, a jest to ok. 2 mln zł, będzie musiała dołożyć z innych źródeł – środków własnych bądź kolejnych zewnętrznych, o które zabiega wójt Artur Beniowski.

Dalszą poprawę bezpieczeństwa drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, przewiduje z kolei wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Witosa. Mowa o fragmencie długości ponad 1 km od ronda w Bestwinie w kierunku Kaniowa. Inwestycja przewiduje przebudowę chodnika poprzez wymianę nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi. Mając na uwadze to, że w poprzednich latach prace przy ul. Witosa były już nieco dalej wykonywane, wkrótce rozpoczynające się zadanie dopełni utworzenie komfortowego ciągu dla pieszych wzdłuż ruchliwej drogi.

Wartość inwestycji po przetargu to 2,1 mln zł, na co składa się rządowe dofinansowanie na poziomie 1,3 mln zł oraz środki własne Gminy. Zakończenie prac szacuje się na wrzesień br. (MA)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia kolejnych ważnych inwestycji, których realizację nasi mieszkańcy odczują. Nowa sala to następstwo naszych nieustających starań o poprawę bazy pod kątem sportu i rekreacji na terenie całej gminy. Obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia potrzebują janowickie dzieci i młodzież, to element dbałości o ich prawidłowy i wszechstronny rozwój. Z kolei w przypadku chodnika nikogo przekonywać chyba nie trzeba o konieczności ciągłego inwestowania. Samochodów porusza się dziś na tyle dużo, że systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa to nasz obowiązek.

Ważne jest, że oba zadania zostały dobrze oszacowane. Przyjęte kosztorysy nie różnią się znacząco od ostatecznych rozstrzygnięć w procedurze przetargowej, dzięki czemu będziemy mogli przeprowadzić inwestycje w sposób optymalny.

Foto: Mirosław Łukaszuk. Nowa duża sala gimnastyczna w Janowicach powstanie obok istniejącej, za małej już na potrzeby tutejszej społeczności.