Sadzonki świerka pospolitego ze słynącego z tego drzewa Nadleśnictwa Wisła wyruszyły do upraw doświadczalnych w kilku nadleśnictwach w Polsce.

Istebniańskie świerki, rosnące w Nadleśnictwie Wisła, słyną daleko poza granicami kraju. Znane są z tego, że osiągają po 40 metrów wysokości, a drewno jest proste i wytrzymałe. Przed stu laty były wykorzystywane na maszty wielkich okrętów żaglowych. Nadleśnictwo od lat starannie selekcjonuje i przechowuje nasiona świerka wcale nie tak pospolitego, jakby mogło wynikać z nazwy. Z tego względu chętnie zapraszane jest do udziału w pracach badawczych.

Jak informuje Nadleśnictwo, obecnie zostało zaproszone do współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Jednostka ma wielki wkład w rozwój nauk przyrodniczo-leśnych, zajmuje się poszerzaniem wiedzy o lesie, przyczyniając się do optymalizacji gospodarki leśnej. Jednym z projektów badawczych Instytutu jest „Program ochrony różnorodności biologicznej i hodowli selekcyjnej drzew na lata 2011-2035”. Zakłada on m.in. testowanie potomstwa rodzimych gatunków drzew leśnych, a jednym z uczestników zostało właśnie Nadleśnictwo Wisła.

W ramach programu Nadleśnictwo wyhodowało sadzonki świerka pospolitego z nasion pochodzących z drzew o najlepszych cechach genetycznych. Sadzonki trafiły już na uprawy doświadczalne do nadleśnictw: Lutowiska, Tomaszów Lubelski, Włoszczowa i Piotrków. Wyniki badań z tych upraw posłużą do monitorowania i oceny cech drzewek, co z kolei zostanie wykorzystane w przyszłości do wyboru najlepszego materiału sadzeniowego pod względem jakościowym, zdrowotnym i wymiarowym dla danych warunków wynikających z położenia geograficznego.

Przed wyruszeniem w Polskę pracownicy Nadleśnictwa Wisła wraz z przedstawicielami Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod przewodnictwem prof. Kingi Skrzyszewskiej dokładnie zaetykietowali 35 tys. sadzonek. (HK)