Przebiegająca przez Kozy Droga Krajowa nr 52, na odcinku ok. 400 m w Kozach Gajach, zostanie w najbliższych miesiącach przebudowana.

Rozstrzygnięcie przetargu na tę inwestycję to bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Kóz, bo przebudowana droga zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Niemal dokładnie przed trzema laty w Kozach Gajach wydarzył się tragiczny wypadek. Śmiertelnie potrąceni zostali dwaj chłopcy ? Konrad i Patryk, uczniowie koziańskiej szkoły podstawowej. Choć do zdarzenia doszło na dobrze oznakowanym przejściu dla pieszych, to pojawiły się wątpliwości, czy droga, którą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie powinna być bardziej bezpieczna. Pytania kierowano zwłaszcza pod adresem samorządu gminy, wszak to właśnie przez Kozy przebiega fragment DK-52, na której wypadek miał miejsce.
? Spotkaliśmy się z administratorem drogi i zaproponowaliśmy dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych. Na opracowanie wielowariantowej koncepcji, poprawiającej bezpieczeństwo rejonie, w którym doszło do wypadku, przeznaczyliśmy z naszego budżetu 10 tys. zł ? wyjaśnia Krzysztof Fiałkowski, wójt gminy, który przypomina, że już rok przed tragicznym wypadkiem samorząd występował do GDDKiA z prośbą o podjęcie działań, poprawiających bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. W następstwie interwencji przebudowano chodniki, odsuwając je od jezdni.
Koncepcja przebudowy drogi, wykonana na zlecenie gminy w sześciu wariantach, została przekazana zarządcy drogi końcem 2013 r. Starania o realizację zadania wspierał Rzecznik Praw Dziecka. Wykonanie ostatecznego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w celu poprawy bezpieczeństwa feralnego odcinka ?krajówki? zleciła GDDKiA.
Końcem września tego roku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę tego zadania oraz drugiego, obejmującego ok. 250-metrowy odcinek DK 52, od ronda Centrum w kierunku Bielska-Białej. W Kozach Gajach (rejon ul. Wiosennej, Łukowej oraz potoku Leśniówka) przebudowane zostaną chodniki, powstaną zatoki autobusowe, przewidziano ponadto zmiany w obrębie dwóch przejść dla pieszych, montaż sygnalizacji ostrzegawczej i wzbudzanej, barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
To, co w największym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, wiąże się jednak z czynnikiem ludzkim. ? Musimy zdać sobie sprawę, jak wiele zależy od zwykłej odpowiedzialności każdego z nas. Dotyczy to wszystkich użytkowników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców ? podkreśla wójt Krzysztof Fiałkowski. (MAN)