Szeroka jezdnia, bezpieczny chodnik, oświetlenie i zatoki dla autobusów ? ul. Krakowska przechodzi gruntowaną modernizację. Wkrótce remontowi poddane zostaną też ulice Kłosowa w Porąbce i Klonowa w Bujakowie.
Ul. Krakowska w Porąbce to fragment drogi powiatowej 456 S od tzw. krzyżówki w Czańcu przy zjeździe z drogi do Kęt do samej Porąbki, liczy 3,6 km. Stanowi najlepszy dojazd od północy, toteż przez lata jezdnia została silnie wyeksploatowana. ? Starostwo zabiegało o fundusze na gruntowny remont tej drogi, my wsparliśmy te starania i dołożyliśmy potrzebną kwotę. Zależało nam bowiem na poprawie bezpieczeństwa zarówno pieszych mieszkańców naszej gminy, jak i kierowców, korzystających z tego często uczęszczanego traktu ? mówi wójt gminy Porąbka Czesław Bułka.
Do tej pory poza krótkimi odcinkami piesi wzdłuż całej drogi musieli chodzić poboczami. Remont przewiduje, że powstanie chodnik ? zarówno od strony Czańca, jak i Porąbki. Bezpieczny trotuar dla pieszych prowadzić będzie m.in. w miejsce, w którym ma powstać placówka opieki nad osobami starszymi. Jak podkreśla wójt Bułka, nie mniej ważne dla bezpieczeństwa użytkowników drogi jest to, że ulica zostanie oświetlona. Powstanie łącznie ponad 2,5 km chodnika.
Wicewójt Paweł Zemanek wyjaśnia, że modernizacja obejmie także gruntowną przebudowę nawierzchni, a w miejscach przystanków autobusowych powstaną zatoki. Dzięki temu, jeżdżące tą trasą autobusy nie będą wstrzymywały ruchu, zatrzymując się po pasażerów. ? Remont będzie na tyle porządny, że droga powinna wytrzymać długie lata intensywnego ruchu, także samochodów ciężarowych. Dobrze, że w naszej gminie przybędzie kolejna bezpieczna ulica ? dodaje wójt Bułka.
Całość przebudowy ma kosztować ok. 5,3 mln zł, z czego połowa pochodzi z budżetu państwa z tzw. schetynówek, a więc Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Resztę pokryją po połowie budżety Bielskiego Starostwa Powiatowego oraz Gminy Porąbka, a więc po ok. 1,3 mln zł. Prace planowo mają zakończyć się pod koniec września, wiele jednak wskazuje na to, że droga będzie gotowa jeszcze latem.

 

Naprawy popowodziowe


Kilkusetmetrowe odcinki ulic Kłosowej w Porąbce oraz Klonowej w Bujakowie zostaną naprawione z pieniędzy przyznanych z funduszu państwowego na usuwanie szkód po powodzi. W trakcie ulewnych deszczy w maju ub. roku obie drogi zostały poważnie podmyte i uszkodzone. Gmina Porąbka otrzymała tzw. promesę na 200 tys. zł, co stanowi 80 proc. kosztów naprawy szkód powodziowych.
Prace pozwolą zbudować solidną podbudowę dróg oraz odtworzyć zniszczone nawierzchnie, roboty obejmą również budowę przepustów wraz z odwodnieniami. Do końca maja zostanie przygotowana kompletna dokumentacja, następnie będzie wyłoniona firma, która prace remontowe powinna zakończyć pod koniec lipca.