Połączenie aktywności fizycznej i popularyzacji zdrowego trybu życia wśród młodego pokolenia przy jednoczesnym pogłębianiu świadomości i postawy patriotycznej w przededniu ważnej uroczystości 103. rocznicy odzyskania Niepodległości – to kluczowe założenia, jakie przyświecają organizowanemu w Szczyrku w środę 10 listopada wydarzeniu „Biało-czerwony bieg pod Skrzycznem”.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wspierana zarazem przez samorząd Miasta Szczyrk, nawiązuje w swojej nazwie do zmagań biegowych w bliskości Skrzycznego jako najwyżej położonego szczytu w masywie Beskidu Śląskiego, z drugiej zaś dotyczy krzewienia postawy patriotycznej przy okazji Święta Niepodległości.

Dla organizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną w znacznej mierze obiekty należące do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. W środę 10 listopada wydarzenie rozpocznie się na tutejszym stadionie lekkoatletycznym. Po wspólnej rozgrzewce, w której aktywny udział wezmą również beskidzcy olimpijczycy, uczniowie placówek oświatowych ze Szczyrku zaopatrzeni w biało-czerwone akcenty przebiegną pieszymi ścieżkami w pobliżu kompleksu skoczni narciarskich Skalite, by tuż po godzinie 11:00 finiszować na mecie ustawionej na placu św. Jakuba w centrum miasta. Każdy uczestnik kończący swój bieg otrzyma tu okolicznościowy medal, upominek rzeczowy oraz flagę. Te powiewać będą zwłaszcza punktualnie o godz. 11:11, gdy odśpiewany zostanie wspólnie hymn narodowy. W trakcie dalszej części uroczystości najlepszym zawodniczkom i zawodnikom w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe.

 

Akcentem patriotycznym przedsięwzięcia będzie symboliczne oddanie hołdu walczącym przed laty o wolność Ojczyzny. Młodzież uczestnicząca w biegu oraz odbywającej się równolegle kolejnej edycji „Marszu Radości z Niepodległości”, organizowanego tradycyjnie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szczyrku, z kwiatami i zniczami pojawi się w dwóch miejscach pamięci – pod pietą upamiętniającą żołnierzy VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych Zgrupowania „Bartek”, którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1944-1947, oraz na terenie Parku Zwierzyniec przy pomniku i obelisku poświęconym ofiarom I i II wojny światowej.

„Biało-czerwony bieg pod Skrzycznem”, będący inicjatywą Fundacji Sokoły Podbeskidzia, przyczyni się do popularyzacji spędzania wolnego czasu na aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem biegania i współzawodnictwa w duchu fair play na terenach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym. Będzie zarazem sposobnością do integracji młodego pokolenia oraz krzewienia idei patriotycznych i świadomości związanej z ważnymi momentami w dziejach naszej Ojczyzny.