Znaczące tereny na realizację kolejnej ważnej inwestycji pozyskała Gmina Wilkowice. Na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia oraz Zamkniętej w Wilkowicach powstać ma docelowo nowa siedziba biblioteki w tym sołectwie.

Gminna Biblioteka Publiczna, która może pochwalić się długą, 73-letnią tradycją, ma obecnie swoją siedzibę główną przy ulicy Strażackiej. Warunki, zarówno dla bibliotekarzy, jak i czytelników, są jednak dalekie od idealnych. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze, nie posiada windy, co w oczywisty sposób sprawia trudności infrastrukturalne, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i starszych. Poza tym jest tu ciasno, a przecież prócz działalności typowo bibliotecznej placówka ta jako instytucja kultury od wielu lat prowadzi np. „Galerię w Sieni”. Organizowane są w niej także cieszące się dużym zainteresowaniem wystawy, wernisaże czy spotkania autorskie.

Kiedy dzieląca wspólnie budynek z biblioteką Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach postarała się o stworzenie „dobudówki” na swoje potrzeby, pojawił się plan, aby zwolnione pomieszczenia po jednostce wyremontować i adaptować pod bibliotekę. Okazało się jednak, że byłoby to bardzo kosztowne. – Zrodził się wtedy odważny pomysł, aby poszukać nowego miejsca w pobliżu dotychczasowego, do którego nasza placówka mogłaby się przenieść i dalej rozwijać – mówi Aleksandra Szymik-Caputa, dyrektor GBP w Wilkowicach.

Wójt Janusz Zemanek rozpoczął starania, aby odpowiedni teren wygospodarować. W pierwszej kolejności Gmina zakupiła więc od osób fizycznych działki o łącznej powierzchni 1382 mkw., zlokalizowane u zbiegu ulic Wyzwolenia oraz Zamkniętej. Pojawiła się jednak możliwość, aby po sąsiedzku uzyskać również dodatkowe 1805 mkw. należące do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W następstwie szeregu niezbędnych uzgodnień obszar ten został przekazany Gminie w formie darowizny. Daje to po zsumowaniu powierzchnię 3178 mkw., co w zupełności wystarczy, aby w przyszłości wybudować nowy obiekt biblioteki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Aby wizja GBP w Wilkowicach w nowej odsłonie stała się realna, wpierw konieczne jest wykonanie stosownej koncepcji samej placówki wraz z zagospodarowaniem całości pozyskanej działki. Biblioteka mogłaby zająć istotną jej część, a w towarzystwie terenów zielonych stałaby się bez wątpienia miejscem jeszcze chętniej odwiedzanym przez mieszkańców. – Marzy się nam nowoczesna i przestronna czytelnia, ale również sala do prowadzenia warsztatów i zajęć z dziećmi, bo z placówkami oświatowymi stale współpracujemy. Potrzebujemy miejsca na kontynuowanie tradycji wystawienniczej „Galerii w Sieni”. Nasze zbiory wymagają również choćby archiwum, którego brak w tym momencie mocno nam doskwiera – dodaje dyrektor biblioteki w Wilkowicach. (MAN)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Myśląc o zrównoważonym rozwoju gminy stale bierzemy pod uwagę różne aspekty istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszej społeczności. Biblioteka to niewątpliwie jedna z tych przestrzeni kultury, która powinna mieć warunki komfortowe i przystające do obecnych czasów.

Gdy więc pojawiła się tylko możliwość, aby pozyskać teren pod przyszłą budowę nowej siedziby, takie starania natychmiast podjęliśmy. Pierwszy krok został więc wykonany, ale przed nami wciąż sporo pracy. Działania koncepcyjne i projektowe wymagają odpowiedniego podejścia, spojrzenia bardziej kompleksowego, aby stworzyć miejsce możliwie przyjazne dla mieszkańców.

Przed nami oczywiście również zabiegi o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację kosztownego zadania. W tym względzie jesteśmy jednak od lat na tyle skuteczni, że kolejne wyzwanie tylko nas wszystkich dodatkowo motywuje.

Foto: Mat. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. Placówka jest jednak także miejscem rozmaitych wystaw i spotkań.