Boisko wielofunkcyjne przy kompleksie edukacyjnym przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach przeszło gruntowną modernizację.

Po powrocie do stacjonarnego nauczania na uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica oraz Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach czeka niespodzianka. Obie placówki mają siedzibę w kompleksie budynków przy ul. Traugutta. Starosta bielski Andrzej Płonka wyjaśnia, że kiedy młodzież z powodu pandemii COVID-19 uczyła się zdalnie w domu, w tym czasie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przeprowadziło remont jednego z tutejszych boisk zewnętrznych.

Jak mówi odpowiedzialna za oświatę Dorota Nikiel z zarządu powiatu, obiekt od jakiegoś czasu nie był użytkowany ze względu na jego zły stan techniczny. – W nawierzchni tartanowej były po prostu dziury, co stwarzało zagrożenia dla uczniów korzystających z boiska – mówi Dorota Nikiel. Jeszcze pod koniec ub.roku zostało gruntownie zmodernizowane, począwszy od jego podbudowy, na wierzchu pojawiła się nowa nawierzchnia poliuretanowa. Co ważne, pieniądze przeznaczone na inwestycję pochodzą m.in. z oszczędności, jakie uzyskano z nieobecności młodzieży w szkole, jak choćby z mniejszego zużycia energii. Łączny koszt wyniósł ponad 140 tys. zł. (MF)