Zakończył się remont ulicy Bronowskiej w Międzyrzeczu Dolnym.

Jak przypomina wójt Janusz Pierzyna, droga sporo ucierpiała podczas gruntownej przebudowy ulicy Ligockiej dwa lata wcześniej. Wtedy Bronowska służyła jako główny dojazd na budowę. – Bronowską należało szybko naprawić, stanowi bowiem ważny dojazd z tej części naszej gminy w rejon Landeka i Iłownicy – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Remont objął cały liczący 1360 m długości odcinek po stronie gminy Jasienica do granic z gminą Czechowice-Dziedzice. Drogowcy najpierw sfrezowali starą nawierzchnię, następnie wzmocnili podbudowy w miejscach, które tego wymagały, i położyli nowe warstwy nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi. Zostały również utwardzone pobocza i wykonane zjazdy na posesje. Prace kosztowały 440 tys. zł.

Jednocześnie trwają prace przy drodze Mazańcowice-Międzyrzecze. Obejmują one odcinek od ronda w Mazańcowicach do mostu przy terenach rekreacyjnych w Międzyrzeczu Dolnym. Za roboty odpowiada Starostwo Powiatowe, ale Gmina Jasienica współfinansuje inwestycję. Droga otrzymała dodatkowe dofinansowanie, co oznacza, że finansowy udział Jasienicy w przedsięwzięciu będzie mniejszy o ponad 357,5 tys. zł – obniży się z blisko 2,3 mln zł do 1,93 mln zł. Wkrótce ruszą też prace przy innej drodze powiatowej przebiegającej przez gminę Jasienica – z Rudzicy do Międzyrzecza. Na wartą ok. 18 mln zł inwestycję Powiat otrzymał 8,8 mln zł dofinansowania, Gmina Jasienica dofinansuje przedsięwzięcie kwotą blisko 4,3 mln zł.

Obie drogi powiatowe to ostatnie modernizowane fragmenty sieci dróg w tej części gminy Jasienica i powiatu bielskiego, wcześniej przebudowano m.in. drogę w Mazańcowicach, ul. Strumieńską w Jasienicy i Rudzicy, a także wspomnianą wcześniej ul. Ligocką. Po obecnych remontach wszystkie trasy dojazdowe w rejonie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej będą spełniać normy nośności, szerokości, jak i bezpieczeństwa pieszych. (UGJ)