To kolejny rok, w którym mieszkańcy gminy Kozy zgłaszać mogli do realizacji własne projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Przed czterema laty budżet obywatelski w gminie Kozy wprowadzono po raz pierwszy. Szybko taka inicjatywa znalazła zwolenników. Aż jedenaście wniosków złożonych przez różne grupy mieszkańców dobitnie to potwierdza, tego też pokłosiem są konkretne już zrealizowane zadania.

Przy ulicy Lipowej powstał integracyjny plac zabaw, który odpowiednio doposażono, a dzięki stosownemu projektowi w ramach budżetu obywatelskiego korzystać mogą z niego także dzieci z niepełnosprawnością. Jest to więc w tym konkretnym przypadku nic innego, jak zwiększenie możliwości rozrywki i aktywności na świeżym powietrzu także dla dzieci borykających się choćby z ruchowymi przeciwnościami.

Rok później wykonano przystanek turystyczny „Kozy Camp”. Na końcu ul. Beskidzkiej wybudowano wiatę, paleniska, ustawiono ławeczki oraz stoły, co szczególnie wykorzystywane jest przez miłośników spacerów w malownicze rejony Hrobaczej Łąki.

W Kozach przeprowadzono także modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej. Szereg prac renowacyjnych i pielęgnacyjnych sprawił, że obiekt zyskał na atrakcyjności, służąc przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom gminy. Pomysłem także nagrodzonym w ub.roku – po raz pierwszy szansę na dofinansowanie uzyskały wówczas dwa projekty – było nasadzenie drzew i krzewów na gminnych gruntach. Ta inicjatywa przyczyniła się bez wątpienia do budowania społecznej świadomości względem podnoszenia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Również projekty zgłoszone w tym roku przedstawiają się ciekawie i różnorodnie. „Defibrylatory AED dla kozian” to propozycja zakładająca zakup i montaż defibrylatorów w trzech lokalizacjach w Kozach, a także organizację szkoleń w zakresie obsługi sprzętu oraz udzielania pierwszej pomocy. Inny pomysł przełożony na konkretny wniosek to stworzenie grup artystycznych, kulturalnych bądź teatralnych, zrzeszających dorosłe osoby z niepełnosprawnością wraz z przeprowadzeniem dla nich wartościowych zajęć.

Poprzez udział finansowy środków z budżetu obywatelskiego w Kozach miałby odbyć się również w 2023 r. festiwal rockowy „KozyNostra Rock Fest”, który już skutecznie poszerzył ofertę kulturalno-artystyczną, aktywizując przy tym kolejną grupę mieszkańców. Typowo inwestycyjne zadanie to z kolei budowa altany piknikowej z domkiem gospodarczym na terenie Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, z którego to obiektu korzystać można by bez względu na wiek przy okazji rozmaitych spotkań czy zajęć.

Samym końcem października okaże się, które dwa projekty z wymienionych zdobyły największą ilość głosów. Ich realizacja przewidziana została na przyszły rok. (MAN)

 

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Budżet obywatelski jako propozycja skierowana do tych mieszkańców naszej gminy, którzy chcą być aktywni i mają swoje własne pomysły, dobrze się przyjął. Projekty, które są zgłaszane, także w bieżącej edycji, określiłbym bez wyjątku jako wartościowe. Argumentacja dla ich realizacji doskonale oddaje to, że są potrzebą pewnej grupy osób, która chce zrobić coś pożytecznego w swoim najbliższym otoczeniu. To zaangażowanie także przyczynia się docelowo do rozwoju całej gminy, a na tym powinno nam wszystkim zależeć.

Choć tegoroczna edycja budżetu została zamknięta, a głosy na poszczególne projekty oddano, to warto już teraz pomyśleć o kolejnych inicjatywach. Budżet obywatelski zamierzamy na miarę takich możliwości nie tylko kontynuować, ale i rozwijać.