Tytułowe nazwy mają dwa z trzech rond zlokalizowanych na terenie gminy Kozy. Do tej pory nie były one nazwane. Urząd Gminy postanowił rozwiązać ten problem w formie konkursu, przeprowadzonego wśród mieszkańców.

Przez kilka tygodni każdy z mieszkańców Kóz w siedzibie urzędu gminy zgłosić mógł swoją propozycję na nazwę ronda. Pod uwagę brano rondo na skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Krakowskiej, Beskidzkiej i Kościelnej, na drodze krajowej DK52, w samym centrum miejscowości, oraz rondo przy drodze powiatowej 4482S, a więc na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego i Nadbrzeżnej.

Pomysłów nazewnictwa przedstawiono sporo. Jak mówi wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski, nie jest to przypadek. ? Mieszkańcy chętnie angażują się w sprawy dotyczące naszej gminy. I to przedsięwzięcie, które zainicjowaliśmy, doskonale potwierdziło tę regułę ? zaznacza.

Propozycje od mieszkańców zostały zaopiniowane Radzie Gminy. W głosowaniu koziańscy radni zdecydowali, że ronda zyskają nazwy: ?Centrum? (DK52) oraz ?Koziańskie? (4482S). ? Wprowadzenie nazw pozwoli na komunikacyjne uporządkowanie siatki ulic na terenie naszej miejscowości. W świadomości mieszkańców Kóz i okolic szybko powinny się przyjąć ? uważa wójt Fiałkowski. Znaki i tablice z nowym nazewnictwem rond będą wykonane jeszcze w tym roku. (MAN)