Zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. Witosa w Bestwinie. Jednocześnie służby gminne przygotowują się do kolejnych inwestycji drogowych.

Dobiegł końca drugi etap budowy chodnika przy ul. Witosa. – Nowy chodnik znacznie poprawił bezpieczeństwo pieszych na tej ruchliwej i krętej ulicy – mówi wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Roboty przeprowadzono na odcinku o długości ponad 1 km od ronda w Bestwinie w kierunku Kaniowa. Zakres prac objął usunięcie uszkodzonego asfaltowego chodnika i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Przy okazji wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Godynia, kanalizację deszczową, a także poprawiono odwodnienie ulicy. Prace trwały od kwietnia. Ogólna wartość inwestycji to 2,13 mln zł, z tego kwotę 1,2 zł pozyskano z rządowego programu Polski Ładu, a pozostałe 897 tys. zł Gmina Bestwina wyłożyła z własnych dochodów.

Mimo końca wakacji Gmina kontynuuje prace drogowe. We wrześniu zostały ogłoszone przetargi na przebudowę ul. Mirowskiej w Kaniowie oraz ul. Granicznej w Bestwinie i Janowicach. Kosztorys pierwszego zadania opiewa na ok. 3 mln zł, drugiego – 2,7 mln zł. Na obu ulicach należy w wymagających tego miejscach dokonać wzmocnienia podbudowy, ułożyć asfaltowe nakładki na jezdni, zbudować na całej długości pobocza, a także odwodnienie. Na te inwestycje Gmina ma większość dofinansowania również pozyskanego z rządowego programu Polski Ład.

Przypomnijmy, że obecnie trwają także inne prace drogowe. Poddana gruntownej modernizacji została ul. Sportowa w Bestwince od skrzyżowania z ul. Dworkową do skrzyżowania z ul. św. Floriana. Zakres prac obejmuje oprócz jezdni również chodnik, przejścia dla pieszych, oświetlenie i infrastrukturę towarzyszącą. Z kolei w Bestwince Powiat Bielski prowadzi szeroko zakrojone roboty drogowe w ciągu ul. św. Sebastiana, m.in. budowę nowego mostu na Łękawce. (B)