Kolejna edycja konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2023” rozstrzygnięta. Organizujący przedsięwzięcie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w szkołach na terenie województwa śląskiego dofinansuje tym samym stworzenie atrakcyjnych przestrzeni edukacyjnych.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych oraz średnich. To w nich przewidziano utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Przyjęto zastrzeżenie, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie te placówki, które nie otrzymały środków w poprzednich edycjach. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 procent kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 12 tys. zł.

Zainteresowanie było duże, bo nadesłano 188 zgłoszeń, z czego 79 uznanych za najbardziej ciekawe i wartościowe otrzyma finansowe wsparcie. Łącznie to blisko 940 tys. zł. W tym gronie znalazły się m.in. zlokalizowane na terenie powiatu bielskiego Szkoła Podstawowa w Wilamowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Szkoła Podstawowa w Godziszce w gminie Buczkowice. O dotacje skutecznie zabiegały także placówki z Żywiecczyzny – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach, Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy w gminie Milówka oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Soli-Kiczorze w gminie Rajcza. Pieniądze otrzymała również Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu. Zielone pracownie powstaną ponadto na Śląsku Cieszyńskim – w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzięgielowie w gminie Goleszów oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej. (MA)

 

Kolejne wnioski na pracownie

Jeszcze do 12 kwietnia br. organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego mogą składać wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2023”.

Celem tej inicjatywy jest dofinansowanie wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 48 tys. zł. Co istotne, starania o dofinansowanie nie wyklucza uzyskania wsparcia w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2023”. (R)