W okresie wakacyjnym zakończyły się dwie inwestycje termomodernizacyjne w budynkach oświatowych w Kaniowie i Janowicach.

– Opieka nad małymi dziećmi to jedno z ważniejszych zadań gmin, takich jak nasza, gdzie stale przybywa nowych mieszkańców, zwłaszcza młodych rodzin. Oprócz budowy nowych obiektów, musimy dbać także o poprawianie warunków w starszych budynkach – wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Wśród inwestycji tego rodzaju realizowanych w ostatnim czasie był projekt „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach”. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu i docieplenie stropu oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingu. Inwestycja realizowana była od września ub.roku, a jej wartość wyniosła 1,4 mln zł, z czego 450 tys. zł pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z kolei w Kaniowie zrealizowano projekt „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia klubu dziecięcego”. Był to drugi etap zadania, wcześniej oddano do użytku budynek klubu dziecięcego. Oprócz rozbudowy o klub dziecięcy, wykonano przebudowę części pomieszczeń przedszkola, wymianę części stolarki okiennej, przebudowę kotłowni i instalacji wewnętrznych oraz docieplenie ścian zewnętrznych i częściowy remont elewacji. Dostosowano również obiekt do wymagań ochrony przeciwpożarowej. – Przedszkole w Kaniowie stopniowo się rozrasta, więc przy okazji obecnych prac zadbaliśmy również o to, aby cały obiekt był jednolity wizualnie – mówi wójt.

Inwestycję w Kaniowie rozpoczęto w maju ub.roku, jej wartość wyniosła 1,8 mln zł, z czego 80 proc. pochodziło z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (SL)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Kończymy przeprowadzanie termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej w naszej gminie, ze starszych budynków została nam tylko jedna strażnica. Uważamy bowiem, że takie działania znacznie przyczyniają się do redukcji tzw. niskiej emisji, a więc szkodliwego dla klimatu opalania paliwem najgorszej jakości.

Ale w budynkach użyteczności publicznej przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji to również inne, bardzo wymierne i dostrzegalne prawie natychmiast korzyści. Takie prace wiążą się najczęściej z gruntownym remontem, dzięki czemu podnosimy stan techniczny obiektów. A przede wszystkim uzyskujemy znaczne oszczędności na eksploatacji. Podkreślam to, bowiem nasze wieloletnie doświadczenie z ocieplaniem budynków użyteczności publicznej wskazuje, że – zwłaszcza przy wsparciu finansowym z zewnątrz – nakłady z gminnego budżetu szybko zwracają się w postaci niższych rachunków.

I chodzi nie tylko o ogrzewanie, choć te korzyści najłatwiej dostrzec, ale także mniejsze wydatki na bieżące remonty. I obiekty oświatowe, użytkowane przez znaczną część doby, te korzyści chyba najlepiej pokazują.

I jeszcze jedna ważna sprawa – estetyka. Budynki, zwłaszcza stare, po modernizacji stają się przyjemnym dla oka elementem krajobrazu gminy.

 

 

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina. Podczas termomodernizacji przedszkola w Kaniowie obiektom nadano jednorodną formę wizualną, podnosząc w ten sposób estetykę.