Leszek Baron, długoletni dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, odebrał zaszczytny laur Srebrnej Cieszynianki.

Do nagrody przyznawanej osobom najbardziej zasłużonym dla Śląska Cieszyńskiego samorząd Jaworza nominował Leszka Barona już w 2020 r. Wyróżnienie zostało wówczas jednak przyznane z racji pandemii tylko wirtualnie. W piątek 17 września Srebrna Cieszynianka powędrowała osobiście w ręce byłego dyrektora OPGJ w Jaworzu.

Leszek Baron związał się z Jaworzem w 2004 r., gdy został dyrektorem nowo powołanego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Funkcję tę pełnił aż do czerwca ub.roku. Pracę poświęcił upowszechnianiu kultury, sztuki oraz rozwijaniu regionalnych tradycji, twórczości ludowej i folkloru, m.in. przyczynił się do reaktywowania Zespołu Regionalnego „Jaworze”. Współtworzył Klub Sportowy Czarni Jaworze i Uczniowski Klub Sportowy Goruszka. Doprowadził też do powstania w 2008 r. Galerii „Na Zdrojowej”, która stała się przystanią lokalnych malarzy, miejscem wydarzeń artystycznych, kiermaszów, warsztatów i wystaw.

Był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez sportowych, takich jak biegi narciarskie i przełajowe, wyścigi rowerów górskich czy samochodowe. W kolejnych latach stopniowo uzupełniał program wydarzeń o inne, m.in. Międzynarodowe Zawody Strong Drwal, turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz Rodzinny Rajd Rowerowy, stanowiące nadal nieodłączne sportowe punkty programów: Majówki, Bezpiecznych Wakacji i Jaworzańskiego Września, gdzie z pietyzmem odtwarzał zwyczaje dożynkowe i rolnicze regionu.

Ośrodek pod jego kierownictwem doprowadził do licznych wystaw, konkursów oraz wydań publikacji o historii i teraźniejszości Jaworza. Stał się też patronem jaworzańskiej Orkiestry Dętej „Glorieta”. (M)