Kim był Stanisław Pyjas? Czego dotyczył pierwszy postulat strajkujących w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku? Jaki kryptonim nosiły manewry wojsk Układu Warszawskiego, zorganizowane na początku 1981 roku na terenie Polski? Jaki tytuł miał dokument przyjęty przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, nazwany przez Leonida Breżniewa „prowokacyjnym”? Ile osób internowano w czasie trwania stanu wojennego w Polsce? Jakie zjawisko z lat 1976-1989 określano pojęciem „drugi obieg”?
Odpowiedzi na te i ponad trzydzieści innych pytań musieli znać finaliści V Powiatowego Konkursu Historycznego „Solidarni”, który przeprowadzono 29 października w Oświęcimiu. Jego organizatorami było Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i miejscowy Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z podbeskidzką i małopolską „Solidarnością” oraz katowickim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
Oświęcimski konkurs ma na celu popularyzowanie najnowszej historii Polski z lat 1976-1989 ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dotyczących „Solidarności”. W finale wzięło udział 23 uczniów z pięciu szkół średnich powiatu oświęcimskiego, którzy wcześniej zwyciężyli w szkolnych eliminacjach. Najlepiej z finałowymi pytaniami poradził sobie Piotr Urbańczyk z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Drugie miejsce zajął Łukasz Baruś z Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, a trzecie ex aequo Julia Kopala z wspomnianego już Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu oraz Aleksandra Wiśniowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach
Gratulacje dla wszystkich uczestników finału przekazał wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Stanisław Sołtysik, wręczając każdemu finaliście upominek – książkę prof. Ryszarda Terleckiego „Solidarność 1980-1989. Polska droga do wolności”.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, ufundowanych m.in. przez podbeskidzką „Solidarność”, odbyło się 15 listopada w Oświęcimskim Centrum Kultury i zostało połączone z powiatowymi obchodami 101. rocznicy odzyskania niepodległości.

(NSZZ)