Zakończyła się przebudowa ulicy Agrestowej w Mesznej. To o tyle dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Wilkowice, że wspomniana inwestycja ma istotny związek z zaplanowaną budową nowego przedszkola.

Wczesną wiosną rozpoczęło się zadanie obejmujące szeroko zakrojone prace, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ul. Agrestowej z ul. Szczyrkowską. W okresie kilku miesięcy wykonano odwodnienie ul. Nadszkolnej, terenu szkoły wraz z jej nowo budowaną częścią, zaprojektowanego przedszkola oraz ul. Szkolnej. Inwestycja prowadzona była również na odcinku około 100 metrów ul. Agrestowej. Wzdłuż niej powstało utwardzone pobocze, indywidualne zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe na nowym parkingu wraz z chodnikiem od strony przedszkola.

Przywołane prace są o tyle ważne, że kompleksowo wpisują się w koncepcję budowy zupełnie nowego przedszkola w centrum Mesznej. Jego powstanie możliwe będzie wobec pozyskania przez Gminę Wilkowice pokaźnego dofinansowania na poziomie 6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przy wkładzie własnym z gminnego budżetu szacuje się koszt realizacji inwestycji na ok. 10 mln zł, co szczegółowo określone zostanie w następstwie przetargu.

Nowe przedszkole powstanie przy ul. Szczyrkowskiej w niedalekim sąsiedztwie istniejącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. W jego budowie wykorzystana będzie naturalna rzeźba terenu w postaci spadku w kierunku ul. Agrestowej, co pozwoli na harmonijne wkomponowanie w górski krajobraz. Przedszkole wokół zagospodarowane zostanie w sposób w pełni funkcjonalny z dużą ilością zieleni, co wesprze integrację dzieci z naturą, wpływając zarazem na wyjątkową atmosferę projektowanego miejsca.

Sam obiekt składał się będzie z dwóch kondygnacji. Górna przeznaczona zostanie na pobyt dzieci w sześciu oddziałach. Sale pomieszczą łącznie 150 przedszkolaków w dwóch skrzydłach budynku, połączonych przeszklonym holem zawierającym szatnię i z widokiem na scenę plenerową oraz ogród. Blok sal uzupełniony będzie o specjalne pomieszczenia do zajęć wspierających rozwój maluchów zgodnie z potrzebami. Kondygnacja dolna spożytkowana zostanie z kolei na obsługę placówki oraz jej administrację. (MA)

 

Inwestycyjne półrocze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozostaje największą z obecnie realizowanych inwestycji w gminie Wilkowice. Na dobre ruszyły już prace związane z wykonaniem dwóch przepompowni, które są niezbędne, by podłączyć do zbiorczej sieci kolejne budynki mieszkalne zlokalizowane w Wilkowicach.

Na bieżące półrocze zaplanowany został także szereg innych działań o charakterze inwestycyjnym. Na odnotowanie w tym względzie zasługują m.in.:

- budowa Sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” – 1 171 202,44 zł

- działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” – 728 100 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej” – 86 100 zł

- budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach – 196 900 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa łącznika ul. J.Fałata i Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka” – 104 550 zł

- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania „Budowa pętli autobusowej ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska” – 65 190 zł

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektów koncepcyjnych dla zadania: „Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg gminnych Ul. Do Lasku, Do Boru, Sosnowej, Wspólnej, Spacerowej, Sportowej wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych” – 52 890 zł

- dostawa maszyny śnieżnej do utrzymania tras narciarstwa biegowego – 469 614 zł

- termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. Fałata 2H – 1 099 715,01 zł

- opracowanie projektu technicznego na rozbudowę OSP Bystra wraz z budową placu biesiadnego – 28 460 zł

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Systematyczny rozwój naszej gminy na wielu różnych płaszczyznach nie pozostaje bez wpływu na liczbę jej mieszkańców. Ścisły z tym związek ma rosnące zapotrzebowanie na nowoczesną infrastrukturę. W szczególności tyczy się to oświaty, a co za tym idzie najmłodszego pokolenia. Projekt nowego przedszkola to inwestycja, która ma swoim zamierzeniu przyczynić się do harmonijnego wychowania dzieci, co możliwe będzie również poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków w najwcześniejszych etapach edukacji. Nowa placówka, będąca następstwem zaangażowania samorządu w pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na inwestycje, idealnie wychodzi więc wspomnianym wyzwaniom i oczekiwaniom naprzeciw.