Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach rozpoczyna projekt „Manewry Kultury”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W procedurze konkursowej programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021” z ogólnopolskiego grona samorządowych instytucji kultury wyłoniono jedynie 50 beneficjentów, wśród nich znalazła się placówka w Pisarzowicach.

Program zakłada wzmocnienie więzi między domem kultury a lokalną społecznością, podkreślenie jego wartości jako miejsca spotkań wspólnoty, gdzie można realizować swoje pasje i rozwijać się. W programie stawia się wielki nacisk na zwiększenie zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnych, szczególnie przez wspieranie inicjatyw kulturotwórczych, nawiązanie współpracy z liderami, budowanie więzi ze społecznością i wsłuchiwanie się w jej potrzeby, by realizować wspólnie nowe pomysły.

Pierwsza część projektu „Manewry Kultury” zakłada przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Pisarzowic ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz rodziców małych dzieci. Centrum nawiązało współpracę z badaczami Magdaleną Świergolik oraz Iwoną Kusak, które w marcu przygotowały warsztaty dla przedstawicieli tych grup. Był to pierwszy krok w procesie diagnozy, kolejne zakładają wywiady z mieszkańcami oraz warsztat fokusowy z osobami aktywnie zaangażowanymi w życie społeczności.

Wszystkie te działania będą prowadziły do powstania raportu z diagnozy, który dla Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach stanie się ważnym dokumentem, wskazówką do dalszego działania tak, by ulepszać dom kultury i zbliżać go do odbiorców.

W następnym kroku projektu w czerwcu 2021 r. Centrum ogłosi konkurs na inicjatywy społeczne. Wybranych zostanie od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane wspólnie od lipca do listopada 2021 r. Każdy mieszkaniec Pisarzowic będzie mógł podzielić się swoim pomysłem na kulturę, zostać jej ważną częścią. To szansa na znalezienie nowej pasji, rozwijanie talentów, poznanie wyjątkowych ludzi i nawiązanie długotrwałej współpracy z Gminnym Centrum Działań Twórczych.

Magdalena Chrobak, Urszula Kucharska