Gmina Wilamowice przypomina o konieczności wymiany do końca 2021 r. kotłów na paliwo stałe, które nie posiadają tabliczki znamionowej.

Obowiązek ten został nałożony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Wprowadziła ona na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

We wtorek 12 października br. w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego zaprezentowane zostały rekomendacje opracowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów dotyczące obowiązków gmin związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej. Wynika z nich, że Gmina po 1 stycznia przyszłego roku będzie miała obowiązek kontrolować nieruchomości, w których dochodzi do spalania paliw stałych w kotłach bezklasowych. W następstwie takiej kontroli zostanie spisany protokół oraz w przypadku nieprawidłowości skierowany wniosek do sądu o ukaranie grzywną.

Jednocześnie Gmina Wilamowice przypomina, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Powyższy obowiązek wynika z nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Z myślą o wsparciu mieszkańców w wymianie kotłów na ekologiczne, Gmina Wilamowice w 2019 r. w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomiła punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”. Burmistrz Wilamowic Marian Trela wylicza, że do tej pory złożono ponad 300 wniosków o dofinansowanie różnych działań z zakresu modernizacji prywatnych budynków, przede wszystkim wymiany kotłów. W tym roku gminnym wsparciem do wysokości 3,5 tys. zł objęto wymianę 110 pieców, według planów na przyszły rok będzie to kolejnych 120 urządzeń. (R)