Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie, termomodernizacja strażnicy OSP w Bestwince, a także I etap kanalizacji sanitarnej w Bestwinie to inwestycyjne plany, na które Gminy Bestwina chce pozyskać pieniądze z programu Polski Ład.

Jak wyjaśnia wójt Artur Beniowski, polskie samorządy wnioski mogą składać do końca lutego, nie zostało więc wiele czasu. – Uznaliśmy, że właśnie na te trzy inwestycje będziemy mogli pozyskać dofinansowanie z programów rządowych. Jesteśmy do nich dobrze przygotowani, mamy gotową dokumentację z aktualnymi kosztorysami, możemy też bardzo szybko rozpocząć prace. A co najważniejsze, znacząco przyczynią się one całej gminie i miejscowym, sołeckim społecznościom – mówi wójt.

Ale nie będą to jedyne inwestycje, na których dofinansowanie z funduszy rządowych liczy w najbliższym czasie Gmina Bestwina. Wcześniej rozstrzygnie się również nabór na inwestycje z funduszu wsparcia gmin popegeerowskich. W tym wypadku Gmina Bestwina chce pozyskać dofinansowanie do przebudowy ul. Granicznej w Janowicach.

Przypomnijmy, że obecny nabór wniosków na gminne inwestycje w programie Polski Ład jest już drugim. Wcześniej Bestwina skutecznie ubiegała się o środki na budowę nowego chodnika wzdłuż ul. Witosa od ronda w kierunku Kaniowa, a także na budowę nowej, dużej sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach. Dla obu inwestycji toczy się procedura przetargowa, pierwsza z nich otrzymała 1,3 mln zł dofinansowania, druga – 5 mln zł. (Łu)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Pieniądze, jakie samorządy otrzymują z programu Polski Ład, rekompensują nam ubytki spowodowane zmianami w podatkach, ale też w znaczący sposób służą rozwojowi naszych lokalnych społeczności. Poprawiają nasze codzienne życie, czynią nasze miejscowości nowocześniejszymi, ładniejszymi i wygodniejszymi.

Dobrze więc, że takie fundusze się pojawiają. Liczę, że szybko zostaną podjęte decyzje, w jakiej wysokości i na jakie zadania udzielone zostanie dofinansowanie. To bowiem pozwoli nam jeszcze przed nadejściem wiosny zaplanować cały sezon budowlany, a co ostatnio chyba ważniejsze, rozstrzygnąć wysokość potrzebnych wydatków. Mam nadzieję, że nie nastąpi znaczący wzrost kosztów materiałów i usług, a tym samym uda się zrealizować te wszystkie ważne dla nas inwestycje.

Foto: Mirosław Łukaszuk. Chodnik od ronda wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie ułatwi pieszym poruszanie się w tym ruchliwym miejscu.