Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe czekają na laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgłoszenia w nim przyjmowane są do 30 czerwca.

Istotą konkursu jest nagradzanie osób i samorządów, które w szczególny sposób przyczyniają się do działań mających na celu szeroko pojmowaną ochronę środowiska. Stąd też kategorie, jakie zostały ujęte w kolejnej edycji Zielonych Czeków. Do końca tego roku poznamy ekologiczną osobowość oraz gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie i miasta na prawach powiatu przyjazne dla czystego powietrza. Laureaci wyłonieni zostaną ponadto w kategoriach najlepszej inwestycji proekologicznej zrealizowanej w minionym roku przy udziale środków z katowickiego Funduszu, a także programu i akcji na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej, przeprowadzonej przez organizację pozarządową z terenu województwa śląskiego.

Na zwycięzców czekają prestiżowe statuetki i Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł. Poza tym kapituła konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Termin przyjmowania wniosków w poszczególnych kategoriach upływa z końcem czerwca.

– To jeden z największych i najważniejszych w województwie konkursów związanych z ochroną środowiska, który organizujemy od wielu już lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna liczba zgłoszeń, która każdego roku rośnie, pokazuje, że w społeczeństwie cały czas rośnie świadomość tego, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, organizatora „Zielonych Czeków”. (RED)