W tym roku dożynki gminy Porąbka odbyły się w Kobiernicach.
Dożynki przyciągnęły prawdziwe tłumy mieszkańców miejscowości oraz wielu gości, także z miast naszego regionu, zainteresowanych tradycjami beskidzkiej wsi.