Kolejne inwestycje drogowe zrealizowane zostały na finiszu roku w gminie Bestwina.

Wobec sprzyjającej aury bez przeszkód przeprowadzone zostały prace w Kaniowie. Objęły one ulicę Jawiszowicką na odcinku ok. 1 kilometra oraz 150-metrowy fragment ul. Rybackiej. Dotychczasowa nawierzchnia dróg, mocno już wysłużona i sprawiająca poruszającym się po niej kierowcom uciążliwości komunikacyjne, została częściowo sfrezowana. Następnie wykonane zostały dwie warstwy asfaltu, utwardzono także pobocza.

Wspomniane inwestycje drogowe pochłonęły łącznie kwotę 600 tys. zł, przy równomiernym wkładzie własnym ze środków Gminy Bestwina oraz Powiatu Bielskiego.

Jak wskazuje wójt Artur Beniowski, to kolejne ważne zadania w zakresie infrastruktury drogowej, jakie zrealizowane zostały w tym roku. – Na poprawę stanu naszych dróg zapewniamy systematycznie znaczne środki w budżecie Gminy, a gdy tylko pojawiają się takie możliwości pozyskujemy dofinansowanie do inwestycji. Poprawiamy przez to w sposób istotny bezpieczeństwo mieszkańców – zauważa wójt Bestwiny.

Mijający rok w inwestycje na drogach w gminie Bestwina był ponownie bardzo obfity, przeznaczono na nie ponad 4 mln zł. Kluczowe znaczenie miała modernizacja ul. Krakowskiej, przebiegającej przez centrum Bestwiny. Prace przy udziale środków własnych prowadzono również na ul. Cyprysowej, Sosnowej i Plebańskiej w Bestwinie, remontowi poddana została także ul. Ludowa boczna w Kaniowie. Z kolei w Janowicach wykonano kolejny odcinek chodnika. (M)