Bieżący rok przynieść ma realizację kolejnych ważnych inwestycji w Szczyrku, na których przeprowadzenie zagospodarowane zostały środki w budżecie miasta. Na pierwszy plan wśród przewidzianych zadań inwestycyjnych wysuwają się te związane z infrastrukturą drogową.
Kwotę ok. 700 tys. zł pochłonąć ma odbudowa ulicy Stromej. Prace w tym rejonie mają związek z prowadzoną w ostatnim czasie budową sieci kanalizacji. Także przesądzona jest modernizacja ul. Poziomkowej na odcinku długości blisko 200 m od przedszkola w Biłej aż do sygnalizacji świetlnej. Pomocne w wykonaniu inwestycji, równolegle z pieniędzmi z budżetu miasta na poziomie prawie 200 tys. zł, będzie dofinansowanie rzędu nieco ponad 120 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Szeroko zakrojonym działaniem, które rozpocznie się jeszcze w tym roku, będzie remont ul. Granicznej. Jedna z dwóch dróg dojazdowych do Szczyrku od strony Bielska zyska nową nawierzchnię, co pochłonie 700 tys. zł środków własnych. Ta ważna inwestycja, zwłaszcza w perspektywie tworzenia w Skalitem centrum przesiadkowego, zrealizowana zostanie wspólnie z Powiatem Bielskim.
Zależnie od możliwości finansowych w trakcie roku przewidziany został również pierwszy etap remontu ul. Wrzosowej na Podmagurę. Wykonanie prac jest o tyle istotne, że obecny stan drogi pozostawia sporo do życzenia, a asfalt w znacznym stopniu jest już zniszczony.
Szkola Szczyrk zimaSamorząd kontynuuje także wzmożone działania związane z regulacją stanu prawnego dróg gminnych. Temat ten dotyczy m.in. ul. Olimpijskiej oraz ul. Wczasowej. Dopiero po zakończeniu wspomnianych procedur możliwa będzie modernizacja dróg, jak również ewentualne podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje.
Z kolei w trakcie przygotowania jest zadanie budowy chodnika wzdłuż ul. Salmopolskiej. Miejscem o szczególnym natężeniu ruchu jest tu odcinek od gondoli do ul. Skrzyczeńskiej, gdzie wygodnego chodnika zapewniającego bezpieczeństwo brakuje.
Środki własne zabezpieczone zostały w budżecie także na stworzenie centrum przesiadkowego w Skalitem. Aktualnie w tej części Szczyrku prowadzone są prace przygotowawcze terenu pod planowany parking dla samochodów.
Bieżący rok to również kontynuacja tworzenia obiektów aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Pozytywny skutek przyniosły starania władz miasta o dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Otwarte Strefy Aktywności”. Dzięki temu atrakcyjnie pod kątem rekreacji zagospodarowana zostanie przestrzeń przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz w rejonie tartaku przy ul. Uzdrowiskowej. Warto dodać, że będą to kolejne tego typu miejsca. W ostatnich latach powstały m.in. chętnie uczęszczane place zabaw w centrum miasta przy ul. Deptak nad Żylicą, w Skalitem nieopodal kempingu czy w Salmopolu oraz siłownie zewnętrzne w centrum, Skalitem oraz Biłej.
Przyjęty budżet zawiera ponadto środki wygospodarowane na niezbędne prace przy Szkole Podstawowej nr 2. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonane będzie dojście do placówki od strony spokojnej ul. Wierzbowej, tam też będą mogły zatrzymywać się pojazdy, aby dzieci nie wysiadały przy ruchliwej ul. Myśliwskiej. W samej szkole planowana jest wymiana instalacji elektrycznej oraz podłóg w starej części budynku.
Inwestycyjny charakter będzie mieć także adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu Miejskiego. Równolegle uporządkowane zostaną inne obiekty podległe miastu.

(MA)


byrdyAntoni Byrdy,
burmistrz Szczyrku:
Mówiąc o budżecie na rok 2020 trzeba w pierwszej kolejności zaznaczyć, że nie możemy do końca określić jego poziomu po stronie przychodów. Toczą się sądowe postępowania związane z zaskarżoną opłatą miejscową, nie zostały natomiast jeszcze złożone wszystkie deklaracje z ośrodków narciarskich. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł niedawno, że wyciągi narciarskie nie są budowlami a urządzeniami, co w znaczny sposób rzutuje na wysokość podatku zasilającego budżet miasta. Z przekazaną nam interpretacją nie możemy się zgodzić i sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.
Przez lata, głównie z uwagi na bardzo wysokie koszty wydzieleń geodezyjnych, mocno zaniedbany został temat regulacji stanu prawnego dróg gminnych. Czynimy starania, aby z tymi trudnościami uporać się możliwie szybko, bo ma to bezpośredni związek z możliwościami dofinansowania modernizacji wielu dróg. A przecież właśnie infrastruktura drogowa stanowi istotną część inwestycyjną naszego budżetu, co też jest następstwem sporych potrzeb i oczekiwań samych mieszkańców.