Z widocznymi postępami przebiega przebudowa siedmiu dróg zlokalizowanych na Osiedlu 100 w Kozach.

– To jedna z największych drogowych inwestycji na terenie gminy w ostatnich latach. Prace przebiegają planowo i jest to dobra wiadomość, bo mieszkańcy wyczekują zakończenia. Efektem finalnym będzie znaczna poprawa komfortu, a co ma z tym bezpośredni związek również bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przyznaje Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.

Zakończone zostały już prace przy ulicy Wiśniowej, gdzie wybudowana została nowa kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wody opadowe z nawierzchni jezdni, ułożono dwie warstwy masy bitumicznej, wykonano także pobocza i zjazdy do posesji. Na finiszu są z kolei roboty wzdłuż ul. Bukietowej. Powstała kanalizacja deszczowa, podbudowa drogi, ułożono również pierwszą warstwę asfaltu. A w przypadku ul. Zamkowej zakończono już wykonanie kanalizacji.

Najbardziej dostrzegalne zmiany względem stanu sprzed inwestycji widoczne są na ul. Zdrojowej. W pobliżu skrzyżowania z ul. Bukietową droga przebiegać będzie częściowo zupełnie nowym pasem. Na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie wpłynie bez wątpienia szeroki i wygodny chodnik dla pieszych. Co jednak warte podkreślenia, także jezdnia będzie szersza niż dotychczas, pozwoli to na swobodne wymijanie się samochodów. Zanim pojawi się tu nawierzchnia asfaltowa konieczne jest dokończenie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. Równocześnie zadanie obejmuje zabudowę krawężników, wspomnianego chodnika i zjazdów na posesje.

Poza wspomnianymi ulicami szeroko zakrojona inwestycja obejmuje również ul. Liliową, Storczyków i Lazurową. Na przebudowę ciągu dróg na Osiedlu 100 Gmina Kozy pozyskała 7,4 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu, co włącznie z ok. 2 mln zł środków wygospodarowanych z własnego budżetu umożliwia przeprowadzenie tego ważnego z perspektywy mieszkańców zadania. (MA)