Uroczyście podpisano umowę na budowę drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

– Strefa się rozwija, budujemy więc drugą drogę, która ułatwi komunikację ze Strefą i transport – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. W środę 15 września podpisał umowę na wykonanie drogi przez firmę Eurovia, która wygrała przetarg. Ze strony wykonawcy umowę parafowali Andrzej Gruszka, dyrektor oddziału Kraków Eurovia, oraz Sebastian Stawarz, dyrektor sektora Bielsko-Biała.

Droga o długości 620 metrów połączy południowy sięgacz na Strefie z drogą powiatową Rudzica-Międzyrzecze Górne. Jezdni o szerokości 7 metrów na całej długości będzie towarzyszył chodnik, a po przeciwnej stronie także utwardzone pobocze.

Aby droga mogła pokonać jar przebiegającego w dole potoku, trzeba będzie zbudować przepusty, powstaną również częściowo umocnione rowy odwodnienia. Przy drodze poprowadzona zostanie kanalizacja deszczowa wraz z kanałem technologicznym oraz oświetlenie uliczne.

Budowa będzie kosztować 4 mln zł i w całości zostanie pokryta z dofinansowania, jakie wójt pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość będzie gotowa pod koniec przyszłego roku. (UGJ)

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Inwestorzy, którzy zakupili grunty na naszej Strefie, zaczynają budowy, a wkrótce pojawią się kolejni. Co więcej, w naszych planach uwzględniliśmy powiększenie tego obszaru przemysłowego o kolejne kilkadziesiąt hektarów. To oznacza, że ruch w tym rejonie naszej gminy będzie się powiększał, potrzebujemy więc dodatkowego połączenia. Już dawno o tym myśleliśmy, przygotowaliśmy niezbędne dokumentacje i pozwolenia. Dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz drogę możemy wybudować już teraz. To cieszy, bo przyspieszy rozwój całej naszej gminy.

 

Prace na drogach

Większość tegorocznych planów remontowych na drogach gminnych już została zrealizowana, zaś na kilku innych prace się już kończą. Dotyczy to ulic Cyprysowej, bocznych ulic od Łaziańskiej i Ogrodowej w Jasienicy, Kamieniec z Łazach, Leśnej w Roztropicach, Słonecznej w Świętoszówce, Olchowej w Wieszczętach, Pogodnej wraz z jej odnogą oraz Czechowickiej i Leśnej w Mazańcowicach, Zalewowej, Dudówki, Jazowej, Na Kopcu w Międzyrzeczu Górnym, a także Cegielnianej, Dawnej, Miodowej, Przelotowej i Zdrojowej w Rudzicy.

Gmina przeznaczyła na te zadania 2,7 mln zł, zaś zakres robót objął nałożenie nowych nakładek asfaltowych na jezdniach, a także utwardzenie poboczy wraz z wjazdami na posesję i właśnie te ostatnie prace pozostały do wykonania na kilku z dróg. Na wyremontowanie w najbliższych tygodniach czekają ulice Polna w Bielowicku, Bożka w Bierach, Jana Sarkandra w Iłownicy, Kwiatowa w Jasienicy i Borek w Landeku.

– Prace przebiegają zgodnie z planem, a w niektórych miejscach poszerzyliśmy zakres robót. Co więcej, zorganizowaliśmy przetarg na remont kilku dodatkowych odcinków, aby poprawić stan jak największej liczby dróg w naszej gminie – mówi wójt Janusz Pierzyna. W najbliższym czasie zostaną naprawione odcinki ulic Zagóra w Grodźcu, św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, kolejny fragment ul. św. Jana Sarkandra w Iłownicy oraz ul. Graniczna w Mazańcowicach.

Wójt dodaje, że oprócz tych prac kończą się także roboty cząstkowe, polegające na usuwaniu ubytków w nawierzchniach jezdni.

Łącznie więc w tym roku zostaną przeprowadzone remonty dróg na odcinkach o długości ok. 7 km, a wraz z przebudowaną ulicą Bronowską w Międzyrzeczu Dolnym – 8,3 km.