W drodze głosowania przez samych mieszkańców gminy wyłonione zostały projekty, które wykonane będą w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego.

Tegoroczny okres wakacyjny był czasem przygotowywania i składania wniosków, z kolei we wrześniu złożone propozycje poddane zostały weryfikacji formalnej i merytorycznej. Niemal cały październik upłynął na oddawaniu głosów na poszczególne projekty tak elektronicznie, jak i w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. Już na sam koniec miesiąca, po rozdzieleniu wszystkich 1371 ważnych głosów, ogłoszono wyniki. Największe uznanie spośród kilku projektów zyskał „Kozy Camp – przystanek turystyczny wraz z parkingiem”, oszacowany na 40 tys. zł. Jako, że na budżet obywatelski w jego kolejnej odsłonie przewidziano łączną kwotę 50 tys. zł, to w myśl stosownej uchwały Rady Gminy Kozy do realizacji zakwalifikowano również do wyczerpania środków finansowych następny z projektów w kolejności głosów. I tak wsparcie na poziomie 10 tys. zł zyskało wydarzenie muzyczne „KozyNostra Rock Fest 2021”.

Druga edycja budżetu obywatelskiego w Kozach potwierdziła, że mieszkańcom nie brakuje wartościowych pomysłów dla lokalnej społeczności. – Cieszę się, że po raz kolejny pojawiły się ciekawe inicjatywy – mówi wójt Jacek Kaliński. – Podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie projektów należą się wszystkim ich autorom. Warto przy tym podkreślić, że nawet jeśli nie zostały wyróżnione w tym głosowaniu, mogą znów pojawić się na liście projektów w kolejnych edycjach, do czego pomysłodawców już teraz zachęcam. To ważne, bo wspólnie decydujemy o rozwoju naszej miejscowości – dodaje wójt gminy Kozy. (M)

 

 

Miejsce spotkań

Ponad pół tysiąca z wszystkich głosów uzyskał projekt „Kozy Camp – przystanek turystyczny wraz z parkingiem” autorstwa Justyny Kudelskiej. Przewiduje on stworzenie unikatowego miejsca spotkań na terenach leśnych w pobliżu ulicy Beskidzkiej, gdzie swoją wędrówkę rozpoczyna wielu turystów udający się na Hrobaczą Łąkę. Koncepcja zakłada m.in. montaż ławeczek ze stołami, dużej wiaty na warsztaty, altany oraz paleniska. Tak przygotowana przestrzeń ma sprzyjać odpoczynkowi i integracji na łonie natury.

 

Dźwięki rocka

W ub.roku festiwal pod nazwą „KozyNostra Rock Fest” zgromadził w parku dworskim w Kozach znaczne grono miłośników muzycznych doznań. Sukces premierowej edycji wydarzenia, zorganizowanego z inicjatywy Dawida Naglika, stał się podłożem do poczynienia starań o dofinansowanie imprezy. Projekt w nadchodzącym roku ma zgodnie z przedstawionym założeniem wprowadzić różnorodność muzyczną i zagwarantować wartościowe poszerzenie oferty kulturalno-artystycznej gminy Kozy.