Pozytywny efekt przyniosły prowadzone w ostatnich latach starania o to, aby budynek dworca kolejowego Wilkowice-Bystra został przekazany Gminie Wilkowice.

Dokładnie 9 czerwca 2021 roku nastąpiło przekazanie na rzecz samorządu prawa użytkowania wieczystego obiektu. Dotyczy to zarówno samego budynku dworca kolejowego, jak też części pasa drogowego ul. Dworcowej. – To zwieńczenie długoletnich starań, które w ostatnim czasie przyniosły znaczący przełom. Będziemy teraz zabiegać o to, aby dworzec zmienił swoje oblicze i był miejscem, z którego nasi mieszkańcy będą dumni – mówi wójt Janusz Zemanek.

Przypomnieć warto, że pierwsze oficjalne porozumienie w sprawie przekazania dworca w gminne użytkowanie zostało zawarte już w 2016 r. Jednak, w związku ze zmieniającymi się przepisami i koniecznością dokonywania szerokich uzgodnień, dokument ten był kilkukrotnie modyfikowany. Równocześnie przedłużały się prace obejmujące podziały geodezyjne oraz ustanawianie prawa służebności przesyłu mediów w pasie drogowym ul. Dworcowej. Dopiero uzyskanie odpowiedniej zgody na szczeblu ministerialnym, a w ślad za tym zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, doprowadziło do podpisania aktu notarialnego.

Gmina Wilkowice otrzymała budynek dworca oraz część pasa ul. Dworcowej nieodpłatnie. – Zobowiązaliśmy się jednak do zapewnienia około 10 procent powierzchni obiektu na miejsce służące obsłudze pasażerów. Docelowo umieszczone będą w tej części sanitariaty oraz poczekalnia – dodaje wójt gminy. (UG)

Foto: Mat. UG Wilkowice. Wójt Janusz Zemanek z przedstawicielami kolei po podpisaniu umowy.