Przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu od nowego roku zacznie działać ponadpodstawowa szkoła branżowa ucząca ogrodnictwa.

– To dobre rozwiązanie, pozwalające tej młodzieży „po przejściach” na zdobycie zawodu. Ze swej strony zaoferowaliśmy pomoc, bo mamy tak dużo terenów zielonych, że na pewno uczniowie będą mieli co robić podczas praktyk – mówi Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

W ośrodku wychowawczym działa już szkoła podstawowa, która kształci uczniów w klasach V-VIII. Utworzenie szkoły branżowej pozwoli na zapewnienie ciągłości edukacji i zdobycie dyplomu zawodowego wychowankom ośrodka zanim go opuszczą.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ulicy Pałacowej 1 w Jaworzu będzie publiczną trzyletnią szkołą ponadpodstawową przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży niedostosowanej społecznie i wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji. Ale za zgodą organu prowadzącego, jakim jest samorządowe Województwo Śląskie, w miarę wolnych miejsc będą mogli do niej uczęszczać także uczniowie niebędący wychowankami ośrodka, a posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne. Szkoła z zasady trzyletnia będzie kształcić uczniów w zawodzie ogrodnika w ciągu dwóch lat.

– Mamy dobre doświadczenia ze współpracy z ośrodkiem. Wychowankowie często uczestniczą w życiu społecznym naszej miejscowości, włączają się w prowadzone tutaj akcje, jak np. ostatnie wspólne zbieranie śmieci – dodaje wójt Jaworza. (R)