Od września, a więc wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, z kolejnych obiektów dydaktycznych korzystać mogą uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej.

Znacząca poprawa warunków nauczania w bielskiej placówce to efekt przeprowadzonych inwestycji, które częściowo dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jak podkreślił w trakcie inauguracyjnej uroczystości prezes Tomasz Bednarek, Fundusz przeznaczył łącznie kwotę 1,3 mln zł, co dopomogło w wykonaniu kompleksowej termomodernizacji.

W popularnym „Ogrodniku” oddano do użytku dwie pracownie – dydaktyczną i produkcyjną oraz dwie zmodernizowane szklarnie, w których budowie zostały zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska. W celu efektywnego ogrzewania obiektu zamontowano nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne w układzie kaskadowym oraz gruntową pompą ciepła. Całość jest w pełni zautomatyzowana i monitorowana, co gwarantuje zachowaniem bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Aby zminimalizować koszty energii elektrycznej, na dachu budynku zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które zapewnią wyprodukowanie energii w sposób optymalny na potrzeby produkcji. Obiekt przeszedł termomodernizację, a konstrukcje nowoczesnych szklarni wykonane zostały z profili aluminiowych i przeszklenia, co jednocześnie umożliwi uprawę roślin oraz warzyw bez strat cieplnych.

– Działania, o których mowa, były realizowane dzięki przychylności wielu instytucji i ludzi, których spotkaliśmy na naszej drodze – mówili zgodnie przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, dla którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (M)