Rozpoczął się już kolejny rok szkolny w placówkach oświatowych w gminie Jaworze. Dzieci i młodzież korzystać mogą z komfortowych warunków, także w następstwie istotnych prac przeprowadzonych w okresie wakacyjnym.

– Co roku w sprzyjającym okresie realizujemy potrzebne inwestycje czy też remonty, na które przeznaczamy środki w gminnym budżecie. Wszystko to z myślą o prawidłowym rozwoju uczniów naszych jaworzańskich przedszkoli i szkół – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworze wykonywano w wakacje prace mające na celu odświeżenie, usprawnienie i poprawienie funkcjonalności i bezpieczeństwa – tak, aby uczniowie i rodzice od pierwszego wrześniowego dzwonka dostrzegli pozytywne zmiany. Przeprowadzone zostały prace adaptacyjne w budynkach oświatowych oraz remonty instalacji technicznych, infrastruktury i sal lekcyjnych. Co istotne, większość prac zakończyła się jeszcze przed początkiem roku szkolnego. Te drobne roboty, które pozostały do wykonania, nie stanowiły natomiast żadnego utrudnienia w prowadzeniu zajęć, gdy uczniowie na dobre weszli w edukacyjny rytm.

Najbardziej kosztowne prace przeprowadzono na terenie Przedszkola nr 2. Logistycznie trudnym przedsięwzięciem było zwłaszcza przedłużenie szybu windy towarowej na piętro przedszkola wraz z adaptacją strychu. Modernizacja ta poprawiła dystrybucję i rozdzielanie posiłków wśród dzieci. Z kolei w ramach środków z budżetu obywatelskiego w ogrodzie przedszkolnym wykonano chodnik i plac brukowy wraz z montażem bramki w ogrodzeniu od strony ul. Średniej. Prace te miały na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i parkowania podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców. Udało się także wzbogacić plac zabaw przylegający do przedszkola o nowe urządzenia zabawowe: zestaw z panelem edukacyjnym „Statek Pirat” oraz pięć kompletów stolików z ławkami ogrodowymi.

W zlokalizowanej w centrum Jaworza Szkole Podstawowej nr 1 przystąpiono przede wszystkim do modernizacji schodów przed placówką i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Jeden z projektów wspomnianego już budżetu obywatelskiego umożliwił budowę wiaty o konstrukcji drewnianej wraz z ławkami, którą będą mogli użytkować uczniowie korzystający z obiektu.

W Szkole Podstawowej nr 2 czas wakacji poświęcono na prace wewnątrz budynku, mające na celu poprawienie warunków nauki i podwyższenie standardu edukacyjnego kompleksowo w całej placówce. (RED)