Znaczna ilość oczyszczaczy powietrza trafiła łącznie do 16 przedszkoli w Bielsku-Białej. To następstwo kampanii edukacyjno-informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”.
Specjalne urządzenia służące poprawie jakości powietrza zamontowane zostały w salach, w których dzieci odbywają na co dzień swoje przedszkolne zajęcia. W przypadku niemal wszystkich placówek objętych akcją przekazano po co najmniej trzy oczyszczacze, co ma związek z faktycznymi potrzebami bielskich przedszkoli.
Oficjalnie oczyszczacze wręczone zostały w Przedszkolu nr 35, gdzie gościli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Obecność ta nie jest przypadkowa, wszak wspomniana na wstępie kampania została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Inicjatywa, która ruszyła jesienią, ma w swoim głównym założeniu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, w szczególności dzieci, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Inne z działań wpisujących się w proekologiczną akcję to m.in. konkurs dla nauczycieli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce zanieczyszczenia powietrza, smogu i walki z niską emisją, przekazanie zestawów edukacyjnych do placówek oświatowych oraz ulotek edukacyjnych dla rodziców na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.

(R)