odpadów mniej odebrano łącznie w roku 2022 z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Wilamowice w porównaniu do wcześniejszych dwunastu miesięcy.

Aktualne zestawienie w szczegółach odnoszące się do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Wilamowice w sposób wyraźny potwierdza, że konsekwentnie realizowane od lat zadania o proekologicznym charakterze dają pożądany efekt. Znacząco mniejsza ilość odpadów – w przeliczeniu na jednego mieszkańca w skali roku to ok. 298 kilogramów – dostrzegalna jest przede wszystkim, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów. – Coraz większe grono naszych mieszkańców stawia na ekologiczne źródła ogrzewania. To także następstwo edukacji i programów, jakie w tym zakresie wdrażamy – zauważa Marian Trela, burmistrz Wilamowic.

Gmina od lat skutecznie zachęca do wymiany pieców z węglowych na gazowe. Dzięki porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Urzędzie Gminy otwarty został punkt programu „Czyste Powietrze”. W sumie w 2022 r. wpłynęły aż 174 wnioski o dofinansowanie, w następstwie czego przyznano mieszkańcom środki na poziomie 3,6 mln zł z przeznaczeniem ich na termomodernizacje czy właśnie wymianę źródła ogrzewania.

Co jednak równie ważne dla kompleksowej oceny gospodarki śmieciowej, w parze z mniejszą ilością odpadów nie idą koszty, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 530 tys. zł. Ma to związek z tzw. opłatą marszałkowską, ale i rosnącymi wydatkami na transport, energię czy wzrost wynagrodzeń. (R)