...to powierzchnia, jaką zajmuje unikatowa sztuczna wyspa, utworzona na Zbiorniku Goczałkowickim.

W ostatnich tygodniach na tafli jeziora prowadzone były wzmożone prace nad utworzeniem tzw. ptasiej wyspy w rejonie ujścia Wisły. W szybkim czasie stanęła tu imponująca palisada z grodzic wykonanych z tworzywa sztucznego. Ich montaż realizowano przy pomocy wibromłota osadzonego na koparce, która z kolei unosiła się na pontonie. Wygrodzone wnętrze, koło o średnicy 24 m, wypełnione zostało gruntem, na którym powstała żwirowa plaża jako odpowiednie podłoże dla gniazdowania rybitwy rzecznej.

Nietypowa budowla hydrotechniczna na Zbiorniku Goczałkowickim stworzona została po to, aby ptaki podlegające ochronie mogły w specjalnej oazie bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi. Rybitwa rzeczna jest w Polsce objęta ścisłą ochroną gatunkową, to oznacza, że konieczne jest pełne zaangażowanie w działania zapewniające właściwe warunki do dalszego rozmnażania się i zachowania ciągłości rozwoju. Niestety, każdego roku setki gniazd są zatapiane, zwłaszcza w okresie wiosennych i letnich opadów deszczu.

Inwestycja ta została zrealizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie i zarządzającym akwenem Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Utworzenie unikatowej na skalę europejską ptasiej wyspy wsparł finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (MA)