Gmina Opatów, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Śląski Ogród Botaniczny oraz Bogusław Biernat i Zbigniew Binko – to tegoroczni laureaci jubileuszowych „Zielonych Czeków”, dorocznych nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi.

Tegoroczna edycja „Zielonych Czeków” była rekordowa pod względem złożonych zgłoszeń. Wpłynęło ich bowiem 45 we wszystkich kategoriach, z czego najwięcej – 25 – dla wyłonienia gmin przyjaznych dla czystego powietrza, zaś 11 na osobowość roku. – Nie jest przypadkiem, że z roku na rok kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów, ponieważ poziom nadsyłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki. To cieszy, bo mamy jednocześnie nadzieję, że wszystkie działania laureatów konkursu „Zielone Czeki” będą wpływać na dalszą poprawę jakości naszego środowiska – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do kogo trafiły ostatecznie „Zielone Czeki”? Za ekologiczną osobowość roku uznany został Bogusław Biernat, wyróżniony za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz promocję walorów przyrodniczych Żywiecczyzny. W kategorii nagradzającej samorządy doceniono Gminę Opatów za szereg działań mających realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Inwestycją proekologiczną roku wybrano „Remediację byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach”, realizowaną przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., a wśród programów i akcji na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej w sposób szczególny dostrzeżono starania Śląskiego Ogrodu Botanicznego za wieloletnią aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym prowadzenie w 2022 roku „Śląskiego Kalendarza Ekologicznego”. Przyznana została ponadto nagroda specjalna dla Zbigniewa Binko w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz pszczelarstwa w województwie śląskim.

„Zielone Czeki” to jeden z najważniejszych i największych konkursów ekologicznych województwa śląskiego, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń katowickiego Funduszu. Przyznawane są od 1993 r., dotychczas nagrodą wyróżniono około 300 laureatów, którzy często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska. Łączna wysokość nagród z tego tytułu sięga już kwoty 2,5 mln zł. Wiele z nominowanych osób i podmiotów ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny – to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, ich postawach oraz akcjach społecznych, wpływających na to, czym oddychamy i jak dbamy o najbliższe otoczenie. Co istotne, wśród laureatów są przedstawiciele różnych środowisk, m.in. naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy czy pasjonaci ochrony środowiska. (RED)

Zdjęcia: Mat. WFOŚiGW w Katowicach