Mieszkańcy Kóz wysłuchali koncertu muzyki chóralnej, zorganizowanego w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude Cantem”.

W kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach w sobotę 23 października wystąpiły chóry Szolnoki „Kodály” Kórus z Szolnoka na Węgrzech pod kierunkiem dyrygent Évy Molnár, Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” pod kierunkiem dyrygentów Waldemara Gałązki i Arleny Różyckiej-Gałązki, a także Zespół Wokalny „Luna Plena” z Zabrza pod kierunkiem dyrygent Barbary Gajek-Kraski. (R)