Z inicjatywy Śląskiego Kuratorium Oświaty w szkołach województwa śląskiego – zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych – realizowany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.

Adresowany jest on do uczniów i nauczycieli. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Partnerami projektu są m.in. Instytut Pamięci Narodowej i „Solidarność” – także z Regionu Podbeskidzie.

W regionie chęć uczestnictwa w tym projekcie zgłosiło ponad 160 (!) szkół. W większości z nich zostały już przygotowane kąciki historyczne, a nauczyciele z tych placówek wzięli udział w specjalnych wykładach i spotkaniach – między innymi ze świadkami historii. Szczegóły tego projektu znaleźć można na stronie internetowej pamiec81.pl.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia