Znaczne środki na poziomie blisko 100 tys. zł przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ochronę gatunkową głuszców oraz edukację ekologiczną.

Umowy gwarantujące wsparcie podpisano podczas czerwcowego spotkania w Jaworzynce Wychrczadeczce. Uczestniczyli w nim prezesi katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski oraz Damian Sieber, p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, i Andrzej Kudełka, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła.

Wspomniane miejsce wyjazdowej konferencji nie było przypadkowe. Właśnie tam Nadleśnictwo Wisła prowadzi bowiem najważniejszą w kraju placówkę, zajmującą się reintrodukcją i hodowlą wolierową głuszca już od 20 lat. Potrzeby były w tym względzie znaczne, wystarczy nadmienić, że według inwentaryzacji prowadzonej w latach 1999-2002 liczbę głuszców w Beskidzie Śląskim oszacowano na zaledwie 10 sztuk. Obecnie spotkanie głuszca w lesie jest dużo bardziej realne, ale nie wzięło się to znikąd. Z hodowli wypuszczono ok. 1,2 tys. głuszców, z czego większość została wprowadzona w swoje siedliska naturalne w Polsce, a część przekazana do krajów ościennych.

O tych właśnie ptakach mówiło się w Jaworzynce Wychrczadeczce sporo. Podkreślano przede wszystkim, że to okazały i bardzo rzadki gatunek, który żyje najczęściej w dużych i niedostępnych lasach. Jako że jest skrajnie zagrożony wyginięciem, polowanie na głuszce zostało w naszym kraju prawnie zabronione. Hodowle prowadzone przez Lasy Państwowe mają zatem szczególną rolę w przetrwaniu tych dorodnych kuraków leśnych. Środki z przyznanej dotacji przeznaczone będą głównie na karmę dla głuszców i zagospodarowanie pomieszczeń służących hodowli. (RED)